20-åring straffet for å ha servert læreren hasjkake

En elev som serverte læreren sin hasjkake på Meldal videregående skole i Trøndelag i fjor, er dømt til å sone 21 dager i fengsel.

Marit Mjøen og Kristi Kringstad

Lærer Marit Mjøen ble innlagt ved Orkdal sykehus etter å ha spist hasjkaken. Ved siden av henne sitter datteren Kirsti Kringstad.

Foto: Privat

Det var i fjor sommer lærer Marit Mjøen ved Meldal videregående skole måtte til sykehuset etter at en elev lurte henne til å spise et kakestykke med cannabis.

To kakestykker

Skoledagen den 14. juni i fjor startet så hyggelig med quiz og kanelsnurrer, og en elev serverte henne to kakestykker.

– Det lignet på sjokoladekake, men smaken var veldig uvanlig. Jeg valgte derfor å kaste det andre stykket, fortalte læreren til NRK da saken ble kjent i media.

– Det tok ikke lang tid før jeg følte meg svimmel, og det skjedde noe med kroppen min, fortalte Mjøen til NRK. Hun lå ei natt på sykehus for å sove av seg rusen.

Skoleeleven ble deretter pågrepet av politiet. Senere ble det tatt ut tiltale mot han for både fysisk krenkelse og bruk av narkotika.

Denne uka falt dommen i Sør-Trøndelag tingrett, og der ble straffen 21 dagers fengsel. Under rettssaken kom det også fram at eleven erkjente det han hadde gjort.

Ingen vet hvorfor

I dommen kommer det fram at eleven bakte brownies med cannabis som han serverte læreren sin. Men ingen vet helt hvorfor han gjorde det.

«Tiltalte hadde et godt forhold til Mjøen og serveringen av kakestykket var ikke foranlediget av uenighet eller konflikter av noe slag. Det har for retten ikke fremkommet noen forklaring på bakgrunnen for tiltaltes handling. Hvorvidt handlingen var et forsøk på en morsomhet, et ønske om å få oppmerksomhet fra andre eller hvorvidt det lå andre grunner bak, har retten ingen foranledning til å vurdere nærmere. Tiltalte har utvilsomt utvist den nødvendige skyld ved kroppskrenkelsen av Mjøen.»