17 ansatte i Hemne Kraftlag streiker

230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik etter at det ikke er oppnådd enighet i meklingen.

Arbeid på transformator

Det er streik blant ansatte i Hemne Kraftlag.

Foto: Silje Kolaas / NRK

De streikende er organisert i EL & IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Meklingen med Riksmeklingsmannen startet onsdag denne uka og partene hadde frist til midnatt natt til fredag.

I streik fra fredag morgen

Blant de 16 energibedriftene som er i streik er ansatte i Hemne Kraftlag i Sør-Trøndelag.

– 17 medarbeidere i Hemne Kraftlag er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse på fredag. Dette omfatter de ansatte i nettavdelingen og merkantile stillinger i adminstrasjonen, bekrefter konsernleder Per Arne Kaarstad på nettsiden til Hemne Kraftlag.

Kunder berøres ved feil

Kundene vil ikke bli særlig berørt under forutsetning av at det ikke oppstår feil knyttet til overføring av strøm under en streik.

– Fravær av strøm vil imidlertid kunne bli en realitet hvis nettet av ulike grunner faller ut. Normal utbedringstid vil ikke kunne påregnes. Partene er enige om å opprettholde en begrenset beredskap slik at liv og helse ikke skal bli skadelidende, sier Kaarstad.

Vil beholde hviledager

Det er arbeidsgivernes krav om å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager som er årsaken til at partene ikke kom til enighet.

– Etter syv døgn på jobb ønsker vi å beholde tre hviledager. Det tilsvarer det som ansatte i energiverk organisert i NHO har hatt i tariffavtalen lenge, sier Stein Guldbrandsen, leder av Seksjon samferdsel og teknisk i Fagforbund