150.000 miljøbomber i norske hager

De mange oljetankene som ligger nedgravd i norske villahager kan være rene miljøbomber. Det kan fort bli dyrt å la være å fjerne tankene.

Oljetank

Rester av olje på en slik tank kan bli kostbart for huseieren dersom olje har lekket ut i grunnen.

Foto: NRK

Det begynner å bli ei stund siden folk satset på oljefyring av boligene sine i Norge.

Hos Børstads transport i Stjørdal har de stor pågang fra boligeiere som vil fjerne oljetanker som ikke lenger er i bruk.

Karl Peder Bjerve

Det kan bli enda dyrere å la være å undersøke om man har en nedgravd tank i hagen, sier leder marked Børstads transport, Karl Peder Bjerve.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Vi har tatt opp 200 tanker i Trøndelag så langt i år. Folk skjønner at det er en risiko for at det kan bli lekkasjer, og da tar de kontakt og vil ha gravd opp tanken, sier leder marked i Børstads transport, Karl Peder Bjerve.

Kostbart

Det er huseieren som må betale for å få gravd opp tanken. Det er også huseieren som må betale hvis det har blitt forurensning som følge av lekkasjer.

Det koster vanligvis rundt 20.000 kroner å få tatt opp tanken på forsvarlig vis, men det kan fort bli enda dyrere om man lar det være.

– Det vi ser, der det har gått hull på tanken, er at oljen har gått i dreneringa og da blir det store kostnader. Bjerve vet om tilfeller der huseier har måttet punge ut med 200.000 kroner for å rydde opp etter en slik lekkasje.

Stort antall

På landsbasis regner man at det er 150.000 oljetanker som ikke lenger er i bruk fordi folk har sluttet med oljefyring. De fleste av disse er 30 til 40 år gamle, og risikoen for lekkasjer øker for hvert år.

Rør knyttet til oljetank i villa

Har du slike rør på husveggen er sjansen stor for at det ligger en oljetank nedgravd i hagen din.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Mange av tankene er ikke tømt for olje og ligger som udetonerte miljøbomber i hagene til folk, og hvert år får forsikringsselskapene melding om 200 oljeskader fra slike tanker.

Mange som har kjøpt hus de senere åra vet ikke at de har en slik tank i hagen. Og om de vet at tanken er der, har de vanligvis lite rede på om det er olje igjen i den.

John Andrè Bakken

John Andrè Bakken har tatt opp mange oljetanker, og finner oljerester i de fleste av dem.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Svært ofte er det igjen 100 – 200 hundre liter olje i tankene vi tar opp. Olje som folk ikke er klar over ligger der, sier John André Bakken, som er operatør hos Børstad transport

Klima- og miljødepartementet sendte i dag ut et forslag om å forby all oljefyring til oppvarming av bygninger fra 2020 på høring. Hensikten er å redusere utslippet av klimagasser.