15 millioner til bedre arbeidsliv

Trønderske bedrifter får økt hjelp for å få ned sykefraværet. Nå økes tilskuddet fra fem til 15 millioner.

Skjema for sykmelding
Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Bedrifter med såkalt inkluderende arbeidsliv (IA), får økt tilskuddet for arbeidstakere som står i arbeid framfor å bli sykemeldt.

- Vi ser at dersom vi kommer tidlig inn sammen bedriften og vurderer tiltak, kan det få ganske stor effekt, sier fylkesdirektør i NAV Nord-Trøndelag, Jostein Solberg.

Han er godt fornøyd med at fylket får halvannen million kroner ekstra i åt til bedrifter som vil legge spesielt til rette for å unngå sykmeldinger eller få sykmeldte tilbake på jobb.

Størst er økningen i sørfylket, der dette tilretteleggingstilskuddet øker fra 2,4 millioner kroner i fjor til hele 10,8 millioner i år. Hilde Korsnes, avdelingsleder ved NAV arbeidslivssenter, tror satsingen vil gi resultater.

- Det er jo det vi håper. Vi skal i alle fall komme godt i gang, sier hun til NRK Trøndelag.

Forebygging

Tilretteleggingstilskudd blir gitt til IA-bedrifter som vil forebygge sykemeldinger ved å for eksempel legge til rette med spesiell opplæringen eller gi kortere dager til enkelte arbeidstakere i perioder.

- Vi kan bruke det på vikarer i kortere perioder hvis vi trenger å ha ekstra folk inn en periode mens andre er på opplæring, for eksempel, sier Korsnes.

Fysiske hjelpemidler

Nytt nå fra 1.mars var det at bedrifter også kan få direkte tilskudd til fysiske hjelpemidler som justerbart kontorbord som kan heves og senkes etter behov.

Det er ut i fra konklusjonene i Stoltenberg-utvalget i fjor at satsingen kommer, og utfordringen for NAV blir nå å få med seg bedriftene.

- Vi ser at vi må ut for å markedsføre det på nytt. Vi er ute på nye runder for å informere alle og er aktive i å få det markedsført, sier Hilde Korsnes.