14 fikk bøter på Ler

Under en UP-kontroll på E6 ved Ler ble 14 bilførere bøtelagt for høy hastighet. Ett førerkort ble beslaglagt. Høyeste hastighet ble målt til 115km/t i 70- sonen.