132.000 kjøretøy risikerer å bli avskiltet

Skatteetaten har sendt ut varsel til alle bileierne som ikke har betalt årsavgiften.

Lasse Olsen i Statens vegvesen avskilter en bil.

Betaler du ikke årsavgiften på kjøretøyet ditt, risikerer du å bli fratatt skiltene.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Årsavgiften er noe alle som har kjøretøy må betale hvert eneste år, men likevel er det mange som ikke gjør det.

317 millioner kroner

I år er det på landsbasis 132.000 kjøretøy som nå risikerer avskilting.

  • Se tallene for din kommune her

I Sør-Trøndelag dreier det seg om 7914 kjøretøy, og i Nord-Trøndelag 4310 kjøretøy, ifølge Skatteetaten. Det er en liten økning i forhold til 2015.

– Det er også store summer det handler om. For hele landet er det snakk om over 317 millioner kroner i ubetalte avgifter, forteller kommunikasjonsrådgiver Linn Herredsvela i Skatt Midt-Norge.

Alle som betaler årsavgiften etter forfallsdato, må betale en tilleggsavgift på 250 eller 50 kroner, avhengig av kjøretøytype. Når årsavgiften og tilleggsavgiften er registrert betalt, trekker Skatteetaten avskiltingsvedtaket.

Kan betale på stedet

Blir du stoppet i en kontroll og ikke har betalt, får du beholde skiltene på kjøretøyet om du betaler årsavgiften, tilleggsavgiften og et gebyr på 900 kroner på stedet. Hvis kjøretøyet blir avskiltet og eieren ønsker å få skiltene tilbake, må du ut med et gebyr på 1460 kroner.

I september vil Statens innkrevingssentral begynne tvangsinnfordring på dem som ennå ikke har betalt.