Hopp til innhold

13-åringen sang kongesangen under nazimøte – ble straffet med tvangsskole i 18 måneder

Småguttene sang i protest. Det endte i et 18 måneder langt mareritt for 13 år gamle Asbjørn Strøm, som ble sendt på tvangsskole like ved en beryktet tysk fangeleir i Trøndelag.

Falstad

FALSTAD UNDER KRIGEN: Falstad fangeleir under krigen. Dette var en av Norges mest fryktede tyske fangeleirer.

Foto: Privat

13 år gamle Asbjørn Strøm og hans ni år gamle bror Arne ble vinteren 1943 arrestert av politiet, etter at de sammen med mange andre unge namsosinger sang og hyllet kong Haakon.

Ifølge lokalavisa i Namsos demonstrerte ungene under møtet, der tyske soldater og lokale nazister lyttet til Vidkun Quislings tale i radioen.

– De likte jo ikke tyskerne og nazistene, og jeg synes de var modige som turte å synge av full hals utenfor lokalet, sier André Strøm, som er sønn av Asbjørn Strøm.

– Det skal ha vært opptil 40 unger med på dette, men bare noen av dem ble tatt.

Asbjørn Johannes Strøm

UNG GUTT: Asbjørn Strøm i 1944, slik han var avbildet på legitimasjonskortet fra skolehjemmet på Falstad.

Foto: Privat

– En sørgelig mangel på oppdragelse

I lokalavisa Felles-Bladet skrev den nazistiske redaktøren at guttene også hadde begått tyverier og ødeleggelser i byen.

Redaktøren var ikke nådig med guttene og deres foreldre:

«Guttene viser å ha en sørgelig mangel på oppdragelse fra heimene, og ansvaret for guttenes forseelser faller i betydelig grad på foreldrene. Som i høy grad har forsømt sin plikt. Det viser seg også at guttene rett som det er streiker i skolen, og at de får støtte i heimene.»

– Det er jo helt forferdelig å lese hvordan avisa skrev om denne saken. Det er nesten ikke til å tro når du ser det i dag, sier Strøm til NRK.

Andre Strøm

STERK HISTORIE: André Strøm synes det er sterkt å lese hva lokalavisa skrev om faren og de andre småguttene i 1943.

Foto: Espen Sandmo / NRK

Dermed endte det med at flere av småguttene ble tvunget ut av hjemmene sine, og tvangssendt til skolehjemmet på Falstad.

Skolehjemmet var i drift fra 1895 til 1949, og var opprinnelig en oppdragelsesanstalt for «vanartede gutter fra Trondhjemsområdet».

I 1941 okkuperte tyskerne skolehjemmet, og opprettet i tillegg en tysk fangeleir like ved. Denne fangeleiren ble i løpet av krigen beryktet og fryktet.

– Både min far og den ni år gamle broren oppfattet det sånn at de ble sendt til fangeleiren. Ikke så rart i og med skolehjemmet lå like ved den tyske leiren, sier Strøm.

Ni år gamle Arne ble på skolehjemmet i en måned, mens storebroren Asbjørn på 13 år var der i rundt 18 måneder. Han kom ikke hjem til Namsos før sommeren 1944.

Falstad nedre - skolehjem under krigen

SKOLEHJEM: Under krigen ble skolehjemmet flyttet til denne gården på Falstad. Like ved den tyske fangeleiren.

Foto: Normann/Falstadsenteret

Guttene var vettskremte

Guttungen var vettskremte under oppholdet, og levde i konstant frykt for å bli banket opp. Eller i verste fall skutt av de tyske soldatene de så og hørte hver eneste dag utenfor skolen.

– Jo, skolehjemmet lå nesten vegg i vegg med fangeleiren, sier konservator Arne Langås ved Falstadsenteret i Levanger.

Guttene oppfattet det dermed sånn at de satt fanget i den tyske leiren.

– De kunne sikkert tro det, men de var nok tvangsplassert på skolehjemmet. Selv om det enkelte ganger kunne være glidende overganger mellom leiren og skolen. Det satt jo mange unge fanger i leiren også, sier Langås.

Arne Langås

VIL VITE MER: Konservator Arne Langås ved Falstadsenteret ønsker å få vite mer om barna som ble sendt til skolehjemmet på Falstad under krigen.

Foto: Falstadsenteret

Snakket lite om oppholdet

Da Asbjørn Strøm kom hjem til Namsos som 15-åring i 1944, snakket han lite om oppholdet på skolehjemmet på Falstad. Opplevelsene var nok for sterke til det.

– Min mor forteller at han ikke ville snakke så mye om det som skjedde under krigen. Men guttene så og hørte tyskerne hver eneste dag, og levde nok i konstant frykt, sier André Strøm.

Guttebande i Namsos i 1943

GUTTEBANDE: Lokalavisa Felles-Bladet skrev om småguttenes demonstrasjon under et nazimøte i 1943. Avisa var ikke nådig i omtalen av guttene og deres foreldre.

Foto: Felles-Bladet

Arne Langås opplyser at det også satt barn i fangeleiren som tyskerne drev.

– Vi har registrert 10 fanger som ikke var fylt 16 år da de ble fengslet på Falstad. Den yngste var født i 1930, og var bare 13 år og tre måneder gammel da han kom til Falstad. Videre er det sju som var 16 år, sier Langås.

– Alle disse er registrert på vanlig måte i leiren, med oppføring i protokoll og individuelle fangekort. Men Strøm og de andre ungene som trolig ble sendt til skolehjemmet, har vi ikke oversikt over.

Langås mener historien om Strøm-brødrene kan være med på å kaste nytt lys over forholdet mellom skolehjemmet og fangeleiren på Falstad under krigen.

– Mye av dette er ukjent for oss, og derfor var denne historien svært interessant. Dette skal vi jobbe videre med, sier han.

Nå vil André Strøm grave videre for å finne ut mer om faren og onkelens opphold på Falstad i 1943 og 1944.

– Jeg skal ta kontakt med Riksarkivet for å se om de har dokumenter som kan kaste nytt lys over saken. Jeg skulle gjerne visst hvorfor de ble tvangssendt til Falstad, og hva de opplevde der, sier Strøm.