120 oppdrettsanlegg hadde for mye lakselus

Problemene med lus i norske oppdrettsanlegg fortsetter. I fjor ble det registrert for mye lus ved 120 oppdrettsanlegg bare i Midt-Norge.

Lakselus

Lakselusa skapte store problemer for midtnorske oppdrettere i fjor.

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Oversikten over viser antall voksne hunnlus per laks i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal.

Alle anleggene hadde mer lakselus enn det myndighetene har tillatt i mer enn ei uke. Mattilsynet har reagert mot flere av selskapene, og oppdrettere ved sju lokaliteter er tvunget til å halvere produksjonen.

Men det gjelder bare oppdrettere som har stått for regelbrudd over lang tid, og som ikke har klart å få kontroll over situasjonen.

Lakselusa fra oppdrettsnæringen har hatt stor påvirkning på omgivelsene i Trøndelag i 2015. Både tvangsmulkt og nedslakting er også brukt i det som blir omtalt som det verste året med akselus i Trøndelag.

Kjemikalier virker nesten ikke

Gjennom en rekke reportasjer har NRK Trøndelag fortalt at 2015 ble året da man brukte rekordmye kjemikalier mot lakselusa, men at disse kjemikaliene nesten ikke virket.

Nå har NRK fått tall som viser at 120 lokaliteter rundt om i Midt-Norge brøt myndighetenes regelverk for lus. I og for seg ikke så dramatisk, mener Mattilsynets leder.

– Det er ikke tallene for ei og annen uke som utgjør en trussel, men det er først og fremst de som over lang tid produserer masse lakselus som utgjør faren her, sier Bjørn Røthe Knudsen, regiondirektør i Mattilsynet.

Bjørn Røthe Knudsen

Bjørn Røthe Knudsen er regiondirektør i Mattilsynet.

Foto: NRK

Tallene viser også at mer enn 20 oppdrettslokaliteter virkelig sleit og var rene luseoppdrett i mange uker.

Fortsatt optimister

Et oppdrettsanlegg med millioner av fisk kan også produsere utrolige mengder lakselus. En parasitt som også angriper villfisken vår. Oppdrettsnæringa selv har vært optimistisk i flere år, og er det fortsatt selv om det har vært noen veldig vanskelige år på trøndelagskysten.

Are Kvistad

Are Kvistad er kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge.

Foto: Sjømat Norge

– Målet er å holde et jevnt lavt lusenivå uten bruk av legemidler. Derfor forskes det på andre metoder, og i fjor var det første året disse metodene ble kommersielt tilgjengelige for oppdrettsselskapene. Det virker lovende og viser at næringen har stor omstillingsevne, sier kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge til NRK.

Tvangsmulkt

I Mattilsynet lover man å følge med og bruke alt fra tvangsmulkt, utslakting, redusert produksjon og til og med politianmeldelser dersom situasjonen ikke blir bedre.

– I Midt-Norge er det blitt gratis verre de tre siste årene. I fjor vard et særlig ille i Nord-Trøndelag og i Møre og Romsdal. Nå forventer vi at dette fortsetter i Sør-Trøndelag i år, sier Bjørn Røthe Knudsen.