11,6 millioner til villaksprosjekter

Til sammen 26 prosjekter har fått bevilget midler til blant annet utfiskings- og overvåkningstiltak.

Villaks

Det er avsatt 1,3 millioner kroner til radiotelemetri til å kartlegge innslaget av rømt oppdrettslaks i de største lakseelvene i Midt-Norge.

Foto: NRK

Havbruksnæringens miljøfond har gjennomført tre bevilgningsrunder siden oppstarten våren 2011. Det er to tildelingsrunder per år. Det er bevilget 11,6 millioner kroner til villaksprosjekter i 57 elver over hele landet.

Til sammen 26 prosjekter har fått bevilget midler til blant annet utfiskings- og overvåkningstiltak. I tillegg er det bevilget midler til fiskefelle og radiomerking for å kartlegge innslag av rømt oppdrettsfisk i elvene.

Det er også avsatt midler til opplæringstiltak for å skille ut rømt oppdrettsfisk i elvene og til prosjekt som ser på bruk av genetikk for å spore rømt laks.

Fiske i Gaula

Fiske i Gaula natt til 1. juni 2012.

Foto: NRK

3 millioner til Midtnorsk Havbrukslag

Det er avsatt 1,3 millioner kroner til radiotelemetri til å kartlegge innslaget av rømt oppdrettslaks i de største lakseelvene i Midt-Norge, ved å radiomerke villaks og oppdrettslaks i kilenøter i Namsenfjorden og Trondheimsfjorden.

Elvene rundt Trondheimsfjorden (Gaula, Nidelva, Orkla, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva) får 1 million til sitt arbeid.

Det er bevilget 387 625 kroner til overvåkningsfiske etter rømt oppdrettslaks i Namsen. Det gjøres ved sorteringsfiske med kilenot, videoovervåkning og genetiske analyser av laks fra Namsens hovedløp og sidevassdrag. Deler av bevilgningen skal også gå til kunnskapssenteret for Laks og vannmiljø.

Det gis 175 000 kroner i bidrag til drift av merkestasjon ved Agdenes. Der drives merking og registrering av rømt laks og villaks.

Namsensvassdragets Grunneierforening får 60 000 kroner. Det skal gå til uttak av rømt oppdrettslaks fra laksetrappa i Nedre Fiskumsfoss.

God laksesesong

Laksefiske Namsen

Lauritz Holm Larsen (til venstre) og Keif Rosenvinge med fangst i Namsen 1. juni i år.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Det er mange gode prosjekter på gang til beste for villaksen, og samtidig er det hyggelig å registrere at det meldes om en svært god fiskesesong i mange lakseelver, sier miljødirektør Aina Valland i FHL.

Dialog med miljømyndighetene

Tildelingene skjer regionvis på Vestlandet, i Midt-Norge og Nord-Norge. FHL har som før hatt dialog med miljøforvaltningen for å komme fram til en god prioritering av prosjekter.

Neste søknadsfrist for de regionale og det nasjonale miljøfondet er 1. oktober 2012.