1000 timer overtid etter raset

Ansatte i Namsos kommune arbeidet omlag 1000 timer overtid i forbindelse med leirraset i fjor.

Ras i Namsos
Foto: Lars Erik Skjærseth

– Det har blitt mye arbeid på mange folk over lang tid, sier teknisk sjef i Namsos kommune, Ståle Ruud til NRK.

Mye arbeid etter raset

Det var fredag den 13. mars, flere bolighus, hytter, vei, biler, tomter, vann og kloakk, et lite samfunn ble totalt ødelagt av kvikkleirraset i Kattmarka. I ettertid ble det vakthold, befaringer, uthenting av eiendeler, planlegging og møter. Tilsammen har kommunen notert ned 1000 timer overtid i forbindelse med raset.

– En del andre oppdrag har blitt utsatt som følge av opprydningsarbeidet etter raset. Det merkes at kommunen har vært travel, sier Ruud.

Dyr innsats

Det var spesielt brann og redningsetaten som merket kjøret, men også i kriseledelsen ble det jobbet mye ekstra.

– Den innsatsen som brann- og redningstjenesten har gjort helt ifra den akutte hendelsen og en del dager etterpå, er det som både i timer og kroner har kosta mest, sier Ruud.

Håper på mer fra staten

Men disse lønnskostnadene vil bare bli småpenger når det skal settes to streker under det endelige oppgjøret etter raset.

– Sikringsarbeidet kostet staten tyve millioner. Vi håper på ytterligere midler slik at vi får inn vann, avløp, vei, og eiendom, sier han.

Hva opprydningsarbeidet har kostet totalt, har Ruud foreløpig ikke oversikt over.

– De totale kostnadene er ikke klare enda, så det tør jeg ikke å spå.

Ras i Namsos
Foto: Irene Næss-Pedersen