1000 kilo overvekt

En varebil ble stoppa av politiet på Sandmoen i Trondheim etter tips fra publikum om mulig overlast. Da bilen ble plassert på vekta viste den at den var lasta med gipsplater og osb-plater. Politiet var særdeles lite fornøyd med at bilen veide over 1000 kilo mer enn tillatt vekt.

Varebil med overvekt
Foto: Politiet