1 av 3 har fått tilbud om narkotika

Én av tre elever i den videregående skolen i Trondheim er blitt tilbudt narkotika

Joint
Foto: Johannessen, Sara, Sara Johannessen / SCANPIX

Det viser en undersøkelse Trondheim Kommune offentliggjorde i dag.

Ungdommer fra 11 til 19 år er spurt en rekke spørsmål om temaer som mobbing, trivsel, sex og rusmidler.

Ruset seg som 13 åringer

På spørsmålet "Har du blitt tilbudt narkotika?" svarer 34,8 prosent av elevene i videregående skole "ja". Nesten ti prosent svarer at de har opplevd press om å prøve narkotiske stoffer.

Likevel er det færre som svarer at de har prøvd dop nå i forhold til 2005.

For ungdomsskolen viser undersøkelsen at bare 1,2 prosent av elevene har prøvd narkotika. I 2005 var tallet nesten tre ganger så stort.

De fleste som oppgir at de har ruset seg, sier de brukte cannabis. I gjennomsnitt sier elevene at de var rundt 13 år første gang de prøvde dop.

Halvparten kjenner dopere

Mange elever sier i tillegg at de kjenner mange som bruker narkotiske stoffer. I den videregående skolen i Trondheim sier 41,3 prosent av elevene at de har venner eller bekjente som bruker dop. Blant ungdomskoleelevene sier en av ti at de kjenner noen som bruker narkotika.

Alle skoler har deltatt

Det er fem år siden forrige ungdomsundersøkelse ble gjennomført i 2005.

– Formålet med undersøkelsen er å få svar på dagens og framtidas helse- og velferdsutfordringer for barn og unge i Trondheim, skriver kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Jorid Midtlyng, i ei pressemelding.

Så og si alle skolene i Trondheim har deltatt ungdomsundersøkelsen, og kommunen mener den gir et viktig og representativt bilde av hvordan barn og ungdom har det.