1 av 10 er flyktninger på Kyrksæterøra

Nye tall fra UDI viser at fire ganger så mange asylsøkere kom til Norge i september enn i fjor. På Kyrksæterøra tar de nå imot langt flere asylsøkere enn før.

Suliman, flyktning fra Sudan

BOR PÅ MOTTAK I KYRKSÆTERØRA: Suliman har flyktet fra Sudan og blir tatt godt imot på mottaket.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

Det kom hele 4.904 asylsøkere til Norge i september.

Kyrksæterrøra

HER BOR DET 10 PROSENT FLYKTNINGER: Tettstedet Kyrksæterøra har mange flyktninger og asylsøkere. Også på skolen er 10 prosent av elevene flyktninger.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

– Tendensen er at antallet asylsøkere fortsetter å øke, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Kyrksæterøra i Hemne kommune i Sør-Trøndelag har 2600 innbyggere, og vel 250 av dem er flyktninger og asylsøkere. Det utgjør 10 prosent av befolkningen.

Herbjørn Jensen, mottaksleder Jarlen mottak

TREDOBLER BEMANNINGEN: Mottaksleder Herbjørn Jensen sier de forbereder seg på at 40 nye mindreårige flyktninger kommer til Kyrksæterøra i midten av oktober.

Foto: Anne Heidi Røstad/NRK

40 nye asylsøkere til bygda

I oktober opprettes et nytt mottak for 40 enslige mindreårige asylsøkere på Kyrksæterøra. Dette er ett av 14 nye mottak for enslige mindreårige som åpnes i Norge i oktober og november.

Ordfører i Hemne, Ståle Vaag fra Arbeiderpartiet, sier flyktning-situasjonen er ekstraordinær og også de må hjelpe.

– Det er en plikt å hjelpe. Flyktninger kan ikke noe for dette selv. Vi må evne å se at det er mennesker og vi kaster oss rundt for å finne løsninger, sier ordføreren.

Tredobler bemanningen

I midten av oktober regner han med at de første mindreårige asylsøkerne kommer til Jarlen mottak. På mottaket tredobler de bemanninga.

Mottaksleder Herbjørn Jensen sier det jobbes for å gjøre alt klart.

– Det er mye logistikk og vi må sørge for at boliger er klargjort og rene.

Suliman, en av mange asylsøkere som bor på mottak i Kyrksæterøra

Frivillige

Mange steder i Norge stiller frivillige opp for at asylsøkere skal bli en del av lokalsamfunnet og bli med på ulike aktiviteter.

Det er også tilfelle i Kyrksæterøra.

I sentrum ligger Frivilligsentralen og her kan flyktninger komme.

Ståle Vaag

TAR IMOT FLERE ASYLSØKERE: Ordfører i Hemne, Ståle Vaag, mener det er en plikt å hjelpe og ta imot flere asylsøkere.

Foto: Sundgård, Henrik / NTB scanpix

– Her kan de treffe lokalbefolkningen. Jeg har inntrykk av at det kan bli lange dager på mottaket, sier Marte Bugten, daglig leder på Frivillighetssentralen.

Forberedt på fortsatt økning

– Vi anslår at det vil komme mellom 20.000 og 25.000 asylsøkere i år. For neste år antar vi at det vil komme mer enn 30 000 asylsøkere, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Sverige mottak bare i september 24 000 asylsøkere og Finland 11 000.

Til Norge kom det i Norge 2 631 syriske asylsøkere, 632 afghanske, 548 irakere, 404 eritreiske, 125 statsløse og 114 fra Etiopia.