1 av 10 asylsøkere med endelig avslag bor fortsatt i Norge

Tofik Abdullah frykter for sitt eget liv om han blir sendt tilbake til Etiopia. Han har bodd i asylmottak i åtte år og har fått avslag på søknaden om å få bli i Norge.

Tofik

Tofik bor på mottak i Levanger og håper å få bli i Norge selv om han har fått endelig avslag på søknaden om opphold.

Foto: Eivind Aabakken/NRK

Nå i oktober er det 2180 personer som har fått endelig avslag og som fortsatt bor i norske asylmottak.

Tofik sier til NRK at han ikke har noe valg. Han kan ikke reise tilbake slik situasjonen er i Etiopia nå.

– Jeg har lagt fram dokumentasjon på hvorfor jeg måtte flykte fra Etiopia, og jeg håper at norske myndigheter vil forstå at forholdene i landet er slik at jeg ikke kan reise tilbake, sier Tofik Abdullah, som etter åtte år i Norge snakker godt norsk.

Tofik

Tofik fra Etiopia har ikke gitt opp drømmen om å få bli i Norge, selv om han har fått endelig avslag på søknaden om opphold.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

Kjemper for demokrati

Tofik Abdullah skriver blogg om forholdene i Etiopia og er politisk aktiv fra asylmottaket i Levanger.

– Jeg må kjempe for demokrati og menneskerettigheter i Etiopia.

Sist søndag var det ny demonstrasjon i protest mot myndighetenes undertrykkelse av oromofolket. Politiet skjøt ifølge øyevitner mot demonstranter og mange ble drept under en fredelig demonstrasjon mot myndighetene i forbindelse med en religiøs festival. Ifølge en rapport fra Human Rights Watch har etiopiske sikkerhetsstyrker drept over 400 demonstranter og pågrepet titusenvis siden november 2015.

Vanskelig

Tofik Abdullah var student og politisk aktiv da han måtte flykte fra Etiopia i 2007. Han fikk endelig avslag på søknaden om oppholdstillatelse i Norge i fjor. Nå ønsker han å prøve saken for retten.

Tofik forteller om vanskelige dager på mottaket. Han er ung, men får ikke lov til å studere eller jobbe når han ikke har oppholdstillatelse.

Ønsker at de bor på mottak

Ved utgangen av september bor 18.630 personer i mottak. 2180 av dem har fått endelig avslag og skal forlate landet.

– Det er viktig at de fortsatt bor på mottak, alternativet er at de bor på gata eller «går under jorda». Det er ikke bra, hverken for den enkelte, eller for oss som samfunn, sier seniorrådgiver Berit Tyldum i UDI.

Berit Tyldum

Seniorrådgiver Berit Tyldum i UDI, bekrefter at mange som har fått avslag fortsatt bor i mottak, selv om det kan være mange år siden avslaget.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Enkeltpersoner som har bodd i mottak i 20 år har fått asyl-avslag, forteller hun.

– Vi hadde helst sett at de reiser så fort som mulig etter endelig avslag. Det er ikke positivt verken for mottaket eller for asylsøkeren selv at dette drar ut i tid, sier hun.

Tvil

Det kan være mange årsaker til at asylsøkere ikke reiser etter endelig avslag på oppholdssøknaden.

Noen land ønsker ikke å ta tilbake sine innbyggere. Det kan være tvil om identitet og dermed også hvilket land asylsøkeren hører hjemme i.

Politiets utlendingsenhet har så langt i år uttransportert 5140 personer, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme tidspunkt i fjor.

Asylsøkerstatus diagram

Slik er statusfordelingen mellom de 18.630 personene som satt i mottak ved utgangen av september 2016.

Foto: Kilde: UDI