- Vil ta tid å miljørydde Trondheim Havn

Mye arbeid gjenstår før havna i Trondheim har miljøgiftene under kontroll. Det mener Bellona som inspiserte området mandag.

Bellona sjekker Trondheim Havn

Bellona sjekker Trondheim Havn.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Miljøstiftelsen Bellona er på tokt med eget skip i Trondheim, målet er å bli kvitt tonnevis med miljøgifter i havnebassenget.

Fagansvarlig for miljøgifter i organisasjonen, Marius Dalen, er ikke fornøyd med oppryddingsarbeidet som hittil er gjort.

Marius Dalen, fagansvarleg i Bellona.

Marius Dalen i Bellona håper oppryddingsarbeidet starter opp snart.

Foto: Bellona

– Det er gjort en del arbeid de siste årene, men det store ryddearbeidet er ikke satt i gang. Den faktiske oppryddingen komme snart.

Miljøsyndere

I havnebassenget til Trondheim Havn ligger det enorme mengder med sterkt forurenset bunnslam. Mengden tilsvarer over 30 000 lastebil-lass. En av de verste miljøsynderne i havna er det gamle anlegget til Killingdal gruver. Et tonn tungmetall renner ut i fjorden hvert år herfra.

Haster

Bellona sjekker Trondheim Havn

I S/Y Kallinika ble det holdt miljømøte i dag.

Foto: Morten Karlsen / NRK

Havna er pålagt å rydde opp og på skipet til Bellona ble det i dag holdt møte med kommunen og havnedirektøren. Dalen mener noe må gjøres raskt.

– I havneområdene langs kysten vår finner man alt av det svineriet som er blitt sluppet ut fra industrien de siste 50-100 årene. Dette har endt opp i havnebassengene, og så sitter man da med en jobb som må gjøres.

- Mye arbeid som står igjen i Trondheim altså?

– Ja, det ser jeg ikke bort ifra. Men det er viktig at man har en stadig bevegelse mot det målet som da faktisk er å rydde opp Trondheim Havn.

Havnedirektør Wollert Krohn-Hansen, sier de tar oppryddingsarbeidet på alvor, og at det er spesielt viktig at Nyhavna blir rydda.