- Vil ikke hjelpe på prisen

Fylkesordfører, Tore Sandvik, mener strømprisen ikke går ned om gasskraftverkene startes opp.

Tjeldbergodden

Både statsministeren og olje- og energiministeren åpner for å starte opp gasskraftverket på Tjeldbergodden.

Foto: Statoil

Olje- og energiminister, Terje Riis-Johansen, avbrøt i dag vinterferien sin for å ta tak i kraftkrisen som har rammet Midt-Norge.

Åpner opp for gasskraft

Under et møte med pressen torsdag ettermiddag åpnet han opp for at de mobile gasskraftverkene kan startes. I tillegg sa han at det skal være lik pris på strømmen i Norge.

Tore O. Sandvik på RBKs årsmøte

Tore O. Sandvik krever en egen kraftpakke for Midt-Norge.

Foto: Hans H. Bjørstad

Men fylkesordføreren i Sør-Trøndelag mener å starte kraftverkene ikke vil ha noen betydning på strømprisen.

- De hjelper kun om det er en akutt strømmangel. Om gasskraftverkene hadde blitt startet i dag ville prisen gått ned med ca ett øre. Det er fordi de vil produsere strøm inn i et Nordisk marked hvor prisen nå er høy. Da vil prisen fra gasskraftverka bli den samme, sier Sandvik.

- Positivt

Hos NHO Trøndelag tolker signalene fra statsråden som positive for det trønderske næringslivet. Regiondirektør Merethe Storødegård håper at gasskraftverkene kan startes så raskt som mulig.

- Det burde vært gjort for lenge siden. Vi har beskrevet situasjonen i Midt-Norge i to tiår og blitt latterliggjort av tidligere statsråder. Det aller viktigste for oss er ikke en sikker strømforsyning, men at vi får like strømpriser i hele landet, sier hun.

Det har i løpet av uka blitt et bredt politisk flertall for å starte kraftverkene. Torsdag åpnet også statsminister Jens Stoltenberg opp for dette.

- For det første så synes jeg det er synd at det har gått så mange år før regjeringa har gått til handling. Vi har visst at denne situasjonen ville komme. Men jeg er opptatt av at dette ikke er noen løsning fra øverste hylle, heller tvert imot, sier Tone Sofie Aglen i Senterpartiet.

Likevel mener hun det eneste alternativet nå er å starte kraftverkene opp.

- Jeg må nesten klype meg i armen når jeg er med på å be om å starte dem. Problemet er at alternativet er kraft fra Sverige. Der er det kjernekraft, kuldkraft og gamle oljekraftverk, sier Aglen.

Tror prisen går ned

De mobile gasskraftverkene kan totalt levere 150 megawatt dersom de settes i gang. Det utgjør tre promille av det totale strømforbruket i Norden. Flere eksperter mener det derfor er lite trolig at strømprisen vil gå ned dersom kraftverkene startes.

Merethe Storødegård

Merethe Storødegård mener det er kritisk for industrien i Midt-Norge at gasskraftverkene startes nå.

Foto: NRK

- Jeg registrerer at flere politikere sier i pressen i dag at det er lite effektivt å starte gasskraftverkene. Men det er dog sånn at de utgjør ti prosent av kraftforbruket i Trøndelag. Det er en betydelig mendge. Så dersom markedskreftene fungerer, så vil vi se det om de startes, sier Storødegård.

Tore Sandvik har lansert at han ønsker en egen kraftpakke til Midt-Norge for å kompensere for prisforskjellene. Han mener den bør være på 2,5 milliarder kroner.

- Med en slik pakke kan vi selv spare strøm og skape oss litt albuerom. Det vil ikke løse alle problemene, men vi er et stykke på vei. Vi må få midler til å energiøkonomisere og da hjelper det ikke med en liten slant til hver, sier Sandvik.