NRK Meny
Normal

- Vi kan få det til!

Ordfører Rita Ottervik bekreftet på en pressekonferanse i ettermiddag at Trondheim ønsker å søke om å få arrangere OL i 2018. Men den nasjonale konkurransen er hard.

Trondheimsordføreren står sammen fylkesordfører Tore Sandvik og tidligere ordfører Marvin Wiseth, i spissen for å utrede et OL-konsept for Trondheim.

 

OL-satsing i Trondheim
Foto: NRK

 

- Vi ønsker å komme med et konsept, som gjør at norsk idrett kan komme med det beste konseptet, og igjen gjør at Norge kan få det beste Vinter-OL, sier ordføreren.

Allerede er det klart at Tromsø og Oslo ønsker å arrangere vinter-OL i 2018. I tillegg kan Lillehammer bli aktuell. Kampen vil derfor i første rekke dreie seg om å vinne et nasjonalt kandidatur.

 

Rita Ottervik
Foto: NRK

Hvilke andre byer som vil være aktuelle å samarbeide med er ikke klart. Tidligere har det vært uaktuelt å spleise Trondheim og Åre i OL-sammenheng, og det knyttes spørsmålstegn til om Oppdal er tilstrekkelig som alpinarena. Dette er spørsmål komiteen vil måtte bryne seg på i det videre arbeidet.

15 mill til utredning

Prosessen fram vil bli lang og kostbar. Ifølge ordfører Ottervik vil det koste mellom 10 og 15 millioner bare å utrede hvilke muligheter Trondheim har som eventuell OL-arrangør.  

Tidligere ordfører Marvin Wiseth, som nå er informasjonsdirektør i Sparebank 1 Midt-Norge, tiltenkes en rolle som daglig leder i selskapet som skal utvikle OL-søknaden.

Utvelgelsen av deltagerbyene vil skje i 2007.

NTE ikke med

NTE har i vår deltatt på administrativt nivå i innledende drøftinger omkring en eventuell søknad om OL i 2018 i Trondheim. De skriver i en pressemelding at de foreløpig ikke blir med videre som sponsor. 

- Når en søknadsprosess nå kan være på veg over i en ny og mer forpliktende fase, finner NTE det ikke naturlig å delta i det videre arbeidet. Om de som arbeider med å fremme en OL-søknad, henveder seg til NTE på et seinere tidspunkt med forespørsel om deltakelse, vil vi vurdere det, sier styreleder Kolbjørn Almlid.