NRK Meny
Normal

- Veldig lettet

Stortingsrepresentant, Gunn Karin Gjul, er svært lettet over at det Ørland Hovedflystasjon nå etter all sannsynlighet er reddet.

F-16 på Banak i Finnmark
Foto: Lill Tove Veimæl / NRK

Arbeiderpartiets stortingssgruppe har bestemt seg for framtidig forsvarsstruktur.

 Arbeiderpartiet går inn for at det fortsatt skal være en F-16 skvadron på Ørlandet.

Dermed går det etter all sannsynlighet mot at Ørland Hovedflystasjon er reddet.

- Helt unik

- Det skal veldig mye for at Ørland Hovedflystasjon nå ikke vil bestå. Det ble enstemmig vedtatt av stortingsgruppa og dermed sender Arbeiderpartiet en veldig klar anbefaling om at flystasjonen må bestå, sier stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, for Arbeiderpartiet.

Gjul påkeker at Ørland Hovedflystasjon er unik i NATO-sammenheng når det kommer til jagerflyøvelser.

- Man kan ikke legge ned et sånt tilbud  når man ikke har  noen alternativer, sier Juul.

Fornøyd ordfører

Ørland ordfører, Hallgeir Grøntvedt, har vært blant de som har kjempet for at politikerne skulle redde Ørland Hovedflystasjon etter at forsvarsledelsen gikk inn for å legge ned stasjonen i Forsvarsstudien 07.

- Vi er veldig godt fornøyd i dag. Nå har vi ikke fått det helt

Hallgeir Grøntvedt

Hallgeir Grøntvedt er svært lettet over at det når går mot at Ørland Hovedflystasjon er reddet.

Foto: Ørland kommune

bekreftet enda, men signalene vi har fått er at Ørland Hovedflystasjon består, sier ordfører Hallgeir Grøntvedt til NRK Trøndelag.

Alvorlig for kommunen

Forsvarsstudien 07 gikk inn for å flytte hele F-16 skvadronen på Ørlandet til Bodø.

- Nå har vi gått med sommerfuglet i magen og ventet på avgjørelsen fra stortingsgruppa til Arbeiderpartiet. Derfor er vi nå kjempelettet over de signalene vi nå har fått, sier Grøndtvedt.

Omtrent 600 personer jobber til daglig på flystasjonen. Dermed er en stor del av befolkningen i Ørland og Bjugn kommunene på en eller annen måte knyttet til forsvaret.

- Ørland kommune har 5100 innbyggere. Om flystasjonen hadde blitt lagt ned så ville lokalsamfunnet i Ørland og Bjugn blitt helt ødelagt, sier Grøndtevdt.

Ørland hovedflystasjon

Ørland som øvingsbase for NATO har vært sentralt i Arbeiderpartiets avgjørelse.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Værnes legges ned

Men Heimevernets utdanningssenter (HVUV) på Værnes blir etter all sannsynlighet lagt ned. Aps stortingsgruppe ser ingen plass for HVUV i en framtidig forsvarsstruktur.