NRK Meny
Normal

- Var ikke psykotisk

De psykiatrisk sakkyndige i Stavsetsaken er helt klare på at den tiltalte ikke var i psykose da han begikk ugjerningen.

Dommere og sakkyndige Stavset
Foto: NRK

De er heller ikke i tvil om at iraneren som er tiltalt for å ha drept sin 13 år gamle sønn var ved bevissthet da det skjedde.

- Rasjonelle handlinger som å slå telefonnummer, ringe og skifte klær ikke er forenlig med sterk bevissthetsforstyrrelse eller sterk bevisstløshet, sier sakkyndig Steinar Nilsen.

Den tiltaltes forsvarer Abid Raja stilte spørsmål ved de sakkyndiges kompetanse og habilitet, og spurte om det kan være slik at de rett og slett tar feil.

- Hadde vi vært i tvil, ville vi lagt det fram som tvil, svarte Steinar Nilsen og la til den allmenne sannhet at alle mennesker kan ta feil.

Blackouts og hukommelsestap

Den 45 år gamle iraneren har forklart i lagmannsretten at han har opplevd hukommelsestap og blackouts flere ganger, men han presiserer at han ikke husker noen voldsepisoder mot barna sine.

De sakkyndige baserer sine konklusjoner på åtte grundige samtaler med tiltalte og de har lest politiets rapporter med blant anna forklaring fra den dreptes bror. De har også lest de fleste saksdokumentene fra forrige rettssak, uten at de mener seg forutinntatt av den grunn.

Personlighetsforstyrrelser

Det de sakkyndige derimot har pekt på, er ting som kan peke i retning dyssosial personlighetsforstyrrelse. Kriterier for en slik forstyrrelse kan være kald likegyldighet for andres følelser, ignorering av sosiale forpliktelser, problemer med å opprettholde forhold, lav terskel for å bruke vold, lite skyldfølelse, aggresjonsutbrudd.

De sakkyndige sier med forbehold at den tiltalte kan ha slike tendenser.

Dette vil i tilfelle ikke ha noe å si for skyldspørsmålet, men det kan være med på å forklare årsaken til det som skjedde.

45-åringen ble i tingretten dømt til 20 års fengsel, og ankesaken går nå i Frostating lagmannsrett.

Rettssak drap Byåsen
Foto: Tegning: Knut Løvaas