- Uforsvarlig av Trondheim kommune

NAF mener det er uforsvarlig av Trondheim kommune å slukke gatelysene i byen, og sier det kan kreve menneskeliv.

Mørke gater i Trondheim
Foto: Nyhetsspiller / NRK

- Forskningen viser at antallet ulykker øker når man slår av gatelysene, sier leder i Norges Automobilforbund (NAF) Region Nord Henning Irvung.

NAF har funnet at vegbelysning reduserer antall dødsulykker i mørke med omtrent 65 prosent og antall personskadeulykker med 30 prosent.

Antall fotgjengerulykker i mørke kan reduseres med 50 prosent ved vegbelysning.

Trondheim kommune har tidligere fått kritikk av politiet og drosjenæringen for å ha slukket gatebelysningen. Kommunen sparer en million kroner på tiltaket.

Les også: - Leker med livet til folk

- Uforsvarlig

- Når forskningen viser slike tall er det uforsvarlig av Trondheim kommune å slukke gatelysene, sier Irvung til NRK.

Nå er NAF fokusert på løsninger og framhever ny teknologi.

- Kommunen bør oppgradere gamle lysarmaturer. Det gjør at de kan spare opp til 70 prosent av strømforbruket uten å redusere trafikksikkerheten. Dette fremstår som en bedre løsning, og det sparer liv, sier Irvung.

Kommunen har tidligere sagt til NRK slukkingen av gatelys blir fortløpende vurdert.

Økonomisk kostnad

Trafikkøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet kostnad og nytte ved å investere i trafikkbelysning. De viser at det i tettbygde strøk er en positiv gevinst av å lage gatelys på 610 000 pr km vei.

I forbindelse med kommunenes besparelser gjennom å slå av lysene, vil det samfunnsøkonomiske kostnaden være opp mot 1,3 mill pr km, skriver NAF i en pressemelding.