- Uforståelig pengefordeling

Erik Seem i Nord-Trøndelag Senterparti mener det nærmest er uforståelig at bønder i Hedmark får tre ganger så mye penger til å forebygge rovdyrangrep, som nordtrønderske bønder.

- Jeg skal ikke spekulere for mye, men en kan jo ha en mistanke om at ulv og ulveskader har en høyere status, sier Erik Seem til NRK Trøndelag.

Store tap

I Nord-Trøndelag ble trolig 6000 sauer tatt av rovdyr i år og bøndene fikk utbetalt 11 millioner kroner i erstatninger.

Til tross for dette får altså bøndene i Hedmark tre ganger så mye penger til å forebygge rovdyrtrøbbel som det bøndene i Nord-Trøndelag får.

- Rovviltnemda i Midt-Norge har påpekt dette overfor Direktoratet for naturforvaltning flere ganger, dette er en skjevfordeling, mener Erik Seem.

Håper på endring

Erik Seem regner med at Direktoratet for naturforvaltning endrer praksisen neste år og gir mer penger til å forebygge skader til nordtrønderske bønder.

- Når det gjelder bevilgningene for 2007 håper vi at direktoratet forstår at de nå har en sjanse til å rette opp ved å gi Midt-Norge og Nord-Trøndelag en større andel. Hvis ikke det skjer må vi henvende oss til myndigheter som står over direktoratet, sier Erik Seem, leder i Nord-Trøndelag Senterparti.