Hopp til innhold

- Troen gir meg økt forståelse

En åpenhjertig utenriksminister Jonas Gahr Støre snakket i Nidarosdomen om hvorfor han trenger en tro for å forklare verden.

Jonas Gahr Støre i Nidarosdomen
Foto: NRK

Nesten 1000 mennesker hadde møtt opp til en spesiell samtale i Nidarosdomen om tro, håp og kjærlighet. Prest og forfatter, Per Arne Dahl, var invitert for å snakke med utenriksministeren og Kronprinsesse Mette Marit.

Arrangementet ble utsolgt på kort tid og Olavsfestdagene hadde satt opp en storskjerm slik at 2000 til kunne få med seg samtalene.

- Etter å ha gått mot Trondheim i to døgn opplever jeg at det er en stor gave å sitte her. Men det er katedralen ute i naturen som har gjort sterkest inntrykk på meg. Vi lever i en fryktelig oppjaget tid som er rik på stimuli. Da jeg begynte å gå på pilegrimsturen tok det meg bare én time å komme ned igjen, sa Støre. '

Søkte troen

Kronprinsparet i Nidarosdomen

Kronprinsesse Mette Marit og Kronprins Haakon var også tilstede i Nidarosdomen

Foto: NRK

Jonas Gahr Støre fyller 50 år i august. Han har aldri hatt noen barndomstro, men har søkt den for egen maskin etter hvert som han ble eldre.

- I løpet av livet har jeg sett, søkt og prøvd å forstå verden. Men jeg har kommet til at jeg trenger en tro for at livet skal gå opp. Jeg opplever et behov for å forklare sammenhenger i verden og livet. Veldig mye kan jeg forklare, men ikke alt.

I samtalen med Per Arne Dahl fortalte han at hans personlige tro også former han som politiker.

- Uten tro er ikke tilgivelse og forsoning mulig. Uten disse tingene kan vi heller ikke få den forsoningen verden trenger. For det andre har man gjennom troen en tillit. Man kan ikke skape et felleskap uten tillit. Og for det tredje så er troen aktiviserende i stede for pasifiserende. Gjennom troen ligger en voldsom appell til ansvar og handling.

Religion og politikk

Men Jonas Gahr Støre var åpen om sin tro i Nidarosdomen, så er han opptatt av viktigheten av å skille religion og politikk.

- Det er en styrke i vårt demokrati at vi har vasket religionen ut av politikken. Steder for samfunn og religion er innprentet ser vi at det går dårlig. Men samtidig har vi et potensiale i å hente ut fellesnevnere i folks tro. Det er med på å forme folks identitet.