- Strenge regler for salærer

Det er ikke lov å ta prosenter av erstatningssummer i Norge, fastslår generalsekretæren i Advokatforeningen. Advokat Kjetil Iversen har tatt 25 prosent av erstatningssummen til en kreftrammet mann i Trondheim som honorar.

Merete Smith
Foto: NRK

- Jeg kan ikke uttale meg om denne konkrete saken, men generelt kan jeg si at vi har et strengt regelverk når det gjelder salærer. Reglene sier at man ikke kan ta et salær basert på prosenter, sier Merethe Smith, generalsekretær i Advokatforeningen til NRK.

 

Inngikk avtale

Ifølge Kjetil Iversen skal en tidligere student ved Rosenborglaboratoriet i Trondheim ha tatt kontakt med han for å få erstatning etter kreftsykdom. Mannen kunne ikke betale vanlig honorar og foreslo selv at advokaten kunne få prosenter av erstatningssummen. Honoraret ble på 325 000 kroner, noe Iversen ikke synes er urimelig siden han la ned mye arbeid i saken.

Advokaten vil ikke si om han har tatt prosentvise honorar i andre erstatningssaker, men sier han er motstander av de norske honorarreglene og at han gjerne provoserer:

- Jeg gjør faktisk det, dette har jeg vært opptatt av i mange år, sier Iversen.

Krever uavhengighet

Laboratoriesjefen ved Rosenborglaboratoriet er faren til Kjetil Iversen. Han tok kontakt med sin sønn da han begynte å mistenke at det var en sammenheng mellom arbeidsmiljøet og kreft hos ansatte og studenter i 1997. Iversen avviser at faren formidlet klienter til ham.

Også slektskapet kan være problematisk i forhold til regelverket.

- Poenget her er at man skal være uavhengig av alle andre enn klienten, advokaten skal ikke være bundet av andre slik at han ikke gir det beste rådet for sin klient. Vi må se nærmere på denne saken før vi kan uttale oss konkret om dette tilfellet, sier Merethe Smith, generalsekretær i Advokatforeningen.