- Store mørketall rundt trygdemisbruk

Nordmenn svindler for milliarder av kroner som ikke blir oppdaget, mener NAV-sjef.

- Mørketallene er nok betydelige, sier direktør for NAV kontroll innkreving, Magne Fladby.

Han tror at det på landsbasis svindles for mange milliarder kroner mer enn det som blir oppdaget.

- Det er gjennomført en mørketallsundersøkelse i Sverige som vi kan sammenligne oss med. Ut fra den regner vi med at det kan være flere milliarder kroner i trygdemisbruk, sier han.

I Norge i fjor ble 1300 personer anmeldt for trygdemisbruk. Det tilsvarer en sum på 155 millioner norske kroner.

I Trøndelag ble det svindlet for over 15 millioner kroner. 165 personer i Sør og Nord-Trøndelag ble anmeldt av NAV. Nå kan det altså vise seg at det er mørketall også her.