- Sterilisér oppdrettslaksen

Fiskeforvalteren i Nord-Trøndelag mener at sterilisering av oppdrettslaksen er eneste mulighet til å redde laksestammene i mange elver.

Oppdrettslaks
Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

- Myndighetene har foreslått en rekke tiltak som bedre røkting, bedre anleggstyper osv, men jeg tror ikke vi kommer problemet til livs før vi steriliserer fisken, sier Anton Rikstad til NRK Trøndelag.

Truer villaksen  

I forrige uke presenterte forskere en rapport som viser at de store rømmingene fra oppdrettsanlegg er en trussel mot mange norske villaksstammer.

I Trøndelag er særlig Namsenvassdraget og Salvassdraget i Fosnes kommune utsatt.

Frode Staldvik ved Kunnskapssenteret for laks sier det viktigste er å hindre at oppdrettslaksen rømmer.

- Denne rapporten fokuserer på at det er arbeidsoppgave nummer en. Samtidig er det viktig at man beholder sterke bestander som kan stå imot presset fra rømt oppdrettslaks, sier Staldvik.

- Steril laks løsningen

Men den erfarne fiskeforvalteren fra Nord-Trøndelag vil gå lenger, han sier det nytter ikke bare å satse på tiltak for å hindre rømming.

- All erfaring viser at det også vil rømme laks i fremtiden, da tror jeg sterilisering er den eneste veien å gå, sier Anton Rikstad.

Også Fiskeridirektoratet vurderer nå sterilisering av opppdrettslaks, mens oppdretterne protesterer og frykter at markedet ikke vil ha slik fisk. Rikstad mener det er viktigere å redde villaksen.

- Vassdrag som har hatt stort innslag av rømt oppdrettsfisk over lang tid vil miste sin stedegne laksestamme, vi får en utvanning og en dårligere tilpasset laks, sier fiskeforvalter Anton Rikstad hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.