NRK Meny
Normal

- Sjukdom går ut over kompetansen

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag meiner helsereforma gjer at småkommunane risikerar å stå utan kompetanse ved sjukefråver.

Hallgeir Grøntvedt (t.v.) og Kåre Gjønnes

Hallgeir Grøntvedt (t.v.) og Kåre Gjønnes er opptekne av å vere rusta for framtida.

Foto: Ståle Yttrehus / NRK

- Mange kommunar har berre ein prosentdel av ei stilling. Om den personen blir sjuk fell heile kompetansen bort, seier Fylkesmann i Sør-Trøndelag Kåre Gjønnes.

Fleirtalet bur i by

Over halvparten av bebuarane i Sør-Trøndelag bur i Trondheim. Resten er fordelt på dei andre kommunane. Desse har i følgje Gjønnes for lita bemanning til å klare å løyse problema sjølv.

- Det er dei klar over også. Då treng vi ein ny struktur. Anten i kommune, kommunesamarbeid eller samkommunar, seier Fylkesordføraren.

Tysdag og onsdag har Gjønnes saman med kollegaer haldt seminar i det nye kultursenteret i Ørland. Han er bekymra for korleis kommunane kan takle helsereforma som Stortinget og regjeringa har varsla.

Ordførar Hallgeir Grøntvedt i Ørland kommune meiner dei og dei andre kommunane på Fosen er godt rusta.

Føler seg godt rusta

- Vi har Fosen Distriksmedisinske Senter (DMS) som har vore drift ei tid no. Der finnast mykje av den ekspertisen som vil bli etterspurt i kommunane her på Fosen. Vi trur det er ein god modell for framtida.

Gjønnes er einig i at Fosen er godt stilt for framtida. Noko helseminister Bjarne Håkon Hansen også har uttalt. Uansett ventar han ei helsereform i løpet av relativt kort tid.

- Helsereforma vert trulig gjennomført uavhengig av kven som sit i regjering. Den skal jo behandlast til hausten, seier Gjønnes.

Video fra Trøndelag

Som på Armfeldts tid: I tidsriktige vadmelsuniformer gikk Holtaalske Skieløber Compagnie de to milene over Bukkhammaren, - på treski og med en stav.
Han har seksten verdensrekorder i skøyteløp og er regjerende verdensmester i tre distanser. For å holde seg i form, trener Arne Kjell Foldvik (83) med unge Falken-skøyteløpere i Trondheim.
Fotballfesten på Ranheim ble avlyst i tolvte time. Frustrerte Brann-supportere raser mot avgjørelsen.