Hopp til innhold

- Riktig satsing

Leder i stortingets Transport- og kommunikasjonskomité, Per Sandberg, mener trønderne gjør rett i å selv skaffe penger for å få hurtigtog Trondheim - Steinkjer.

Per Sandberg
Foto: Geir Otto Johansen / SCANPIX

I går ble det forslått å stifte Trønderbanen Nord AS, som skal ha som mål å finansiere det lenge planlagte jernbanesporet.

- Å ta skjeen i egen hånd og forskuttere for Staten er et godt forslag. Dette setter fart i planene, sier leder i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Per Sandberg.

Må passe på rentene

Men Sandberg mener trønderne må være forsiktige med å forskuttere for mye penger i prosjektet.

- Det er tverrpolitisk enighet om at trønderbanen må rustes opp. Men vi må sikre at kun rentekostnadene forskutteres slik at Staten blir nødt til å innfri sine forpliktelser, sier Sandberg.

Det er de årlige rentekostnadene som må dekkes inn av trønderne dersom utbygginga skal starte før Staten overtar. Næringsliv og politikere vil nå aktivt gå inn for å skaffe penger til banen gjennom det planlagte selskapet Trønderbanen nord.

Totalt er utbygginga beregnet til 6 milliarder kroner, men Sandberg tror at Staten vil komme inn lenge før gjelda og dermed renteutgiftene blir for store.

Økte billettpriser

Trønderbanen Nord AS foreslår at en del av kostnadene skal dekkes av økte billettpriser.

- Jeg tror ikke man skal presse prisen noe mer om man har som mål å få flere kunder, sier Sandberg.

Men i likehet med pendlerforeningen i Midt-Norge, mener han at billettprisen må vurderes nærmere når det blir klart hva de reisende får.

- Ut i fra det initiativet som nå er tatt så ser jeg ingen grunn til at vi i første omgang skal komme i gang med elektrifisering av banen så tidlig som i 2010. Da vil vi sannsynligvis ha en elektrifisert bane med hastigheter på 200 km/t i 2020 -2025.