Hopp til innhold

- Reinnæringa står i fare

Reindriftsnæringa i Trøndelag opplever en situasjon med store tap.

Ifølge leder Hans Erik Sandvik i Skjækra reinbeitedistrikt blir halvparten av kalvene tatt av gaupe, jerv eller bjørn.

Nå skal rein-eierne møte både landbruksminister Lars Peder Brekk og miljøvernminister Erik Solheim for å legge fram sine krav.

- Antallet rovdyr må halveres. For det er ingen som i dag kan si hvor mye rovdyr det er, sier Sandvik.

- Uholdbar situasjon

Både reindrifta, fylkeskommunen, fylkesmannen skal sammen med Snåsa-ordfører Vigdis Hjulstad Belbo reiser til Oslo 20. april for å møte statsrådene. Belbo krever større uttak av rovdyr.

- Uttakene av skadegjørerne skjer ikke raskt nok. Derfor håper vi at vi kan komme fram til nye tiltak i møtene, sier ordføreren.

Nå mener næringa at tapene av rein er blitt så store at noe må gjøres.

- Nå er det blitt så mye rovdyr at vi ikke har sjanse til å gjete reinsdyra. Reinen blir spredt over hele distriktet i små flokker. Det utnytter rovdyra. Vi mister nok to rein hvert døgn til rovdyr, sier Sandvik.


Ordføreren i Snåsa mener at situasjonen nå er gått så langt at den tradisjonelle reinnæringa vi kjenner i dag, står i fare på grunn av rovdyra.

- Det er ikke ei bærekraftig næring når du har et så stort tap. 50 prosent av kalvene blir tatt av rovdyr og det er en helt uholdbar situasjon, sier Hjulstad Belbo.