NRK Meny
Normal

- Regjeringen sikrer norsk landbruk

Fortsatt rødgrønt styre er nødvendig dersom landbruket skal ha ei framtid. Det sa landbruksminister Lars Peder Brekk i Stortingets spørretime onsdag.

Kyr på beite (ill.foto)
Foto: Gunnar Morsund / NRK

Landbruksministeren ble utfordret av Kristelig Folkepartis Bjørg Tørresdal som viste til uro og urovekkende trekk i norsk landbruk.

Bjørg Tørresdal

Bjørg Tørresdal (Krf).

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

- Det fortsatt vanskelig å finansiere nyinvesteringer i landbruket. Det pågår en utstrakt nedbygging av bruk, spesielt i områder med spredt bosetting. Og vi opplever uro rundt gjengroing av kulturlandskapet, sa Bjørg Tørresdal, som er Kristelig Folkepartis toppkandidat i Nord-Trøndelag foran høstens valg.

- Har sikret inntektsøkning

Men landbruksminister Lars Peder Brekk vil ikke være med på at det har gått nedover med norsk landbruk under den rødgrønne regjeringa.

- Jordbruksoppgjørene som er gjennomført de fire siste årene legger til rette for en inntektsheving på 73.000 kroner i gjennomsnitt for næringa. Det er langt, langt over det som var tilfelle i forrige regjeringsperiode, sa landbruksministeren fra Senterpartiet i spørretimen.

Han mener ei fortsatt rødgrønn regjering er nødvendig for at landbruket skal ha ei framtid.

Lars Peder Brekk

Lars Peder Brekk (Sp).

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

- Hvis norsk landbruk skal ha utviklingsmuligheter i framtida må denne regjeringa videreføre arbeidet i neste periode. Det er kun denne regjeringa som kan sikre at inntektene fortsetter å øke, sa Brekk.

- Færre bønder slutter

Bjørg Tørresdal spurte også om Sp-statsråden og regjeringa har snudd ei negativ utvikling i norsk landbruk. Hun viste til at regjeringa har hatt flertall og mye makt. Landbruksministeren repliserte med at avgangen fra næringa er halvert den siste perioden.

- Det er et bevis på at folk ønsker å være i næringa. Jeg vil også påpeke at vi ser en betydelig økt investeringslyst, det er behov for å investere mer i driftsbygninger, i jord og driftsmidler. Jeg vil konkludere med at vi har oppnådd mye men vi vil komme lenger, sa landbruksminister Lars Peder Brekk.