- Overgrepssaken er foreldet

Overgrepene som den tidligere katolske biskopen Georg Müller har innrømmet er foreldet, mener bistandsadvokaten til den fornærmede.

Biskop Georg Müller

Den tidligere katolske biskopen i Trondheim har innrømmet overgrep mot en gutt for rundt 20 år siden.

Foto: NRK

Overgrepene som den tidligere katolske biskopen har innrømmet, er av en slik karakter at foreldelsesfristen nå er utløpt, mener den fornærmedes bistandsadvokat. Advokat Birte Mjønes bistår mannen, som nå er i 30-årene.

Den tidligere katolske biskopen i Trondheim har innrømmet å ha begått overgrepene, som skjedde for rundt 20 år siden.

- Etter hva min klient har forklart, er disse overgrepene ikke av en slik karakter at de skulle ha en foreldelsesfrist på 25 år. Men det er selvsagt opp til påtalemyndigheten å avgjøre dette, forteller Mjønes til NTB.

Avhørt av politiet

Det er kun i saker der strafferammen er minst 15 års fengsel at denne utvidede foreldelsesfristen gjelder. Alle lovbrudd med strafferammer under dette har foreldelsesfrist på 15 år eller mindre. Bistandsadvokaten var til stede da den fornærmede torsdag ble avhørt av politiet i Trondheim. Hun ønsker ikke å opplyse hva mer som kom fram i avhørene.

Bare en sak, mener politiet

Politiet opplyste torsdag at de ikke har grunnlag for å tro at det var mer enn en person som ble misbrukt av den tidligere katolske biskopen i Trondheim.

På grunnlag av avhørene i saken tror vi personen som ble omtalt i Adresseavisen, er identisk med den vi fikk tips om, sier politioverbetjent Geir Ole Momyr.

- Det er dermed ikke kommet fram nye tilfeller av misbruk. Vi har gjennomført til sammen tolv vitneavhør, og har nå dannet oss et bilde av hendelsesforløpet. Vi skal gå gjennom materialet i løpet av fredag, så går saken til påtalemessig avgjørelse, sier Momyr. Han regner med at det vil bli tatt en avgjørelse om eventuell påtale i løpet av neste uke.

Håper tilliten kan gjenopprettes

Lederen for Den katolske kirken i Norge, biskop Bernt Eidsvig, avbrøt torsdag sitt opphold i utlandet for å dra hjem til Norge i forbindelse med overgrepssaken. Fredag møter han mediene til pressekonferanse. Biskopen valgte å avbryte sitt opphold i Østerrike og returnere til Norge noen dager tidligere enn opprinnelig planlagt på grunn av avsløringene.

- Nå vil jeg først snakke med dem som har oversikten og finne ut hva som må prioriteres, sier Eidsvig. Han betegner den alvorlige saken som deprimerende og som et enormt tillitsbrudd. Likevel håper han det vil være mulig å gjenopprette tilliten til kirken.

Visste ikke om overgrepene

Adresseavisen har fått bekreftet at Müller har holdt rundt ti gudstjenester som vikar når det manglet prester ved sykehuset Franziskus-Hospital i Osnabruck. Han har oppholdt seg der siden desember og bor gratis i en leilighet der. Ifølge biskop Eidsvig skal Müller være fratatt alle kirkelige oppdrag.

En person ved sykehuset har vært i kontakt med Müller. Müller har formidlet at han ikke kommer tilbake til sin leilighet her, sier Roland Knillmann, presseansvarlig ved sykehuset til avisen.

Pressetalsmannen opplyser til nyhetsbyrået DPA at de ikke var klar over Müllers bakgrunn før onsdag denne uken, og siden da har Müller ikke vært i leiligheten. Knillmann understreker at den tidligere biskopen ikke har noen offisiell funksjon ved sykehuset og at han ikke har med barn å gjøre.