NRK Meny
Normal

- Overdose er neppe forklaringa

- Det er svært lite sannsynlig at en overdose med lykkepiller har ført til hukommelsestap.

Mirzaolimov med forsvarer og tolk
Foto: Tegning: Svein Roar Lindseth

Det er de medisinsk sakkyndige enige om, og dermed rakner teorien om at den tiltalte handlet i pillerus.

Andreas Hamnes, spesialist i psykiatri, er en av de sakkyndige som har foretatt ei psykiatrisk vurdering av den tiltalte.

- Han framstår uten psykotiske symptomer. Etter vår vurdering er det heller ingen holdepunkter for at det påberopte hukommelsestapet skyldes sterk en bevissthetsforstyrrelse, sier Hamnes i sin forklaring.

Dermed ser det ut til at den tiltalte Bahadir Mirzaolimov kan regnes som strafferettslig ansvarlig og tilregnelig.

De medisinsk sakkyndige som i ettermiddag har vitna i Namdal tingrett, er Liliana Bachs, avdelingsdirektør ved divisjon for rettstoksikologi på Nasjonalt Folkehelseinstitutt, samt Trond Oskar Aamo, spesialist i klinisk farmakologi ved St. Olavs Hospital.

Mirzaolimov har, som kjent, erkjent drapet på Anne Grete Vollum, men ikke handlingene mot de to jentene i saken. Han hevder at han ikke husker noe av dette, og en mulig forklaring har vært at han inntok et stort antall tabletter etter å ha drept Vollum.

- Hukommelsestap er usannsynlig effekt

Medikamentet det er snakk om, er antidepressiva av merket Paroxetin.

Liliana Bachs forklarte i retten i dag at det er svært lite sannsynlig at en overdose av denne lykkepillen kan gi hukommelsestap, psykose eller delvis bevisstløshet.

– En slik overdose vil føre til kvalme, angst og uro. Tap av hukommelse er ikke nevnt som en effekt i noen kilder, sier hun.

Medikamentet er ansett som lite giftig, og er ment for å øke selvkontrollen.

Trond Oskar Aamo mener at overdosen Mirzaolimov tok, kan karakteriseres som moderat eller lett. - Det er ingen holdepunkter for forvirringstilstand eller grunnlag for avvikende oppførsel etter overdosen, konkluderer han.

- Ingen symptomer på psykose

En annen forklaring på hukommelsestapet, har vært at Mirzaolimov var i psykose eller var bevisstløs i juridisk forstand. Men dette ble tilbakevist av psykiatrispesialist Andreas Hamnes.

- Det er ikke holdepunkter for psykiatrisk sykdomstilstand hos tiltalte, sier han.