- Oppfordrer til samarbeid

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen oppfordrer kommunene og laksenæringa til å samarbeide for bedre næringsutviklinga langs kysten.

Lisbeth Berg-Hansen

- Havbruksnæringa er hovedpulsåra i økonomien for mange småsamfunn langs kysten, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

- Havbruksnæringa er hovedpulsåra i økonomien for mange småsamfunn langs kysten. Men skal næringa ha legitimitet til å bruke av våre felles arealer, må næringa ta utfordringa og oppfordringa om å legge igjen mer til lokalsamfunnene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen til hitra-froya.no .

I sitt innlegg under KOM-OPP (kommuner og oppdrett) seminar på Vega trakk hun frem kommunenes sentrale rolle og viktige ansvar når ressurser skal fordeles og forvaltes.

(artikkelen fortsetter under bildet)

Laks

(illustrasjon) Ministeren oppfordrer til dialog mellom kommuner og næring for å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping langs hele kysten.

Foto: Francisco Negroni / Scanpix/AFP

- Jeg har registrert at mange langs kysten mener at havbruksnæringa ikke legger igjen nok verdier i lokalsamfunnene. En næring med vekstønsker bør være lydhør for slike innspill, sier Berg-Hansen til hitra-froya.no .

Ministeren oppfordrer derfor til dialog mellom kommuner og næring for å stimulere til næringsutvikling og verdiskaping langs hele kysten.