- Ødelegger lokalsamfunnet

Ordføreren i Flatanger mener restriksjoner på laksefiske i sjø ødelegger lokalsamfunnet.

Kilenotfiske etter laks
Foto: Kjartan Trana / NRK

Ordfører Reidar Lindseth er opprørt over at fiskerne ennå ikke har fått starte sesongen. Nå ber han Miljøverndepartementet vurdere restriksjonene på nytt.

- Jeg vil ha fokus på uretten som blir begått mot en hel næring på kysten.

Lindseth mener utslipp fra bønder og mangel på forskning er gode grunner til å oppheve restriksjonene som har ført til at fisketiden i sjø nesten er halvert.

Fiskeforvalter i Nord-Trøndelag, Anton Rikstad, mener skoen trykket et helt annet sted.

- Det har bestandig vært en kamp mellom elvene og sjøen om hvem som skal få fiske lasken. Dette er et innlegg i denne debatten.

- Elvelaksen mer verdt

Rikstad mener kampen også har en sosialøkonomisk side.

- Laksen i elva er mange ganger mer verdt enn en laks fisket i sjøen. Det skyldes ringvirkningene av lakseturismen i form av guiding og utleie.

Det er ikke Lindseth enig i. Han mener laksefiske i sjø skaper like store ringvirkninger og er opprørt over Rikstad. Han mener fiskeforvalteren beskytter elvefiske og dermed har ført til restriksjoner for sjøfiske.

- Det er ikke særlig profesjonelt å vurdere laksebestanden hvert år for seg. Det ene året spås villaksens død, mens neste år koker det av villaks. Her må det forskes mer, sier ordfører i Flatanger, Reidar Lindseth.

Siste fra Trøndelag

Med høydepunkter fra de andre kampene og trekning av 4. runde.

Se Viking mot Rosenborg her

Se Viking mot Rosenborg her

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt onsdag med Elisabeth Strand Mølster