- NVE har det for travelt

Naturvernere kritiserer Norges vassdrags- og energidirektorat for å søke om utbygging av vindkraft før fylkesplanen er klar.

Vindkraft

Illustrasjonsbilde

Foto: Knut-Sverre Horn

Det er Samarbeidsrådet for Naturvernsaker som kommer med kritikken.

Grunnen er at NVE har sendt flere søknader om utbygging av vindkraft før Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt en egen plan for hvordan slik utbygging skal foregå.

Jan Olav Nybo i Samarbeidsrådet for Naturvernsaker mener NVE har det for travelt når de ikke kan vente på fylkesplanen.

- Vi ba NVE om de ikke kunne se det i sammenheng og kjøre en paralell høringsrunde, men det var de ikke villige til fordi de hadde for dårlig tid.

NVE sier de har et nært samarbeid

Tormod Eggan er seksjonssjef i Norges vassgrads- og energidirektorat, og ser ikke noe problem med at høringene kommer før Sør-Trøndelag får en fylkesplan for vindkraft.

- Vi sitter i en arbeidsgruppe sammen med fylkeskommunen og er med i arbeidet med fylkesplanen, så resultatene i planen vil bli lagt til grunn før vi fatter noe som helst vedtak.

Nybo vil at man skal sette opp en nasjonal plan for hvordan vindkraften skal bygges ut, men NVE mener at det ikke er blitt vist politisk vilje til å gjøre det arbeidet.

- Vi synes at man bør vente på en plan før man gjør noe som helst, og nå har de vært flinke i Sør- Trøndelag fylkeskommune med å jobbe fram en slik plan, sier Nybo.