Hopp til innhold

- NTNU er infisert av jødehat

Studenter med jødisk bakgrunn i Trondheim sier de føler seg trakassert og hånet.

Michal Rachel Suissa er leder for Senter mot antisemittisme i Norge

Michal Rachel Suissa, leder for Senter mot antisemittisme i Norge, sa i NRK Trøndelags ettermiddagssending at deler av NTNU er infisert av antisemittisme.

Foto: NRK

Flere studenter med jødisk bakgrunn har den siste tida gått ut og sagt at de har blitt truet og trakassert i Trondheim. Morgenbladet har tatt fatt i saken, og jødiske studenter forteller om en virkelighet i Trondheim som er ukjent for de fleste.

Måtte flytte fra Trondheim

I et leserinnlegg i Morgenbladet skriver en jødisk student at en kafé i Trondheim, som er treffsted for mange studenter og intellektuelle, tillater at det drives høylydt jødehets. Han mener at NTNU har utviklet seg til et politisk arnested, hvor personer som han, mister enhver rett til respekt.

– Jeg og min familie måtte flytte fra Trondheim og det er nå flere andre som vurderer det samme, skriver han.

– Deler av NTNU er infisert


Michal Rachel Suissa er leder for Senter mot antisemittisme i Norge. Hun mener noe av årsaken til motviljen overfor jøder er et sterkt radikalisert undervisningsmiljø ved NTNU, spesielt ved Fakultet for samfunnsvitenskap. Hun mener miljøet virker som en magnet på personer med radikale og aktivistiske holdninger.

– Jeg vil si at miljøet er infisert av antisemittisme som bryter ut og mister sine hemninger når det ikke er noe i miljøet som begrenser det, sier hun.

Suissa bekrefter at hun har fått henvendelser fra flere som føler seg utrygge i Trondheim. Hun forteller også at det er flere som lever under falsk identitet.

– Og barn får beskjed om å la være å fortelle at de har jødisk bakgrunn i barnehager og skoler. Det er ganske skremmende, sier hun.

Michal Rachel Suissa poengterer likevel at hun ikke ser Trondheim som en jødefiendtlig by. Hun sier byen oppleves som jødevennlig, men at det er miljøet ved en del av NTNU som ødelegger.

– Slått, spyttet på og trakassert

– Enkelte blir slått, spyttet på og trakassert, og det er ikke så greit hele tiden å bli anklaget for ting som Israel, etter deres mening, er ansvarlig for, sier hun.

Suissa er ikke overrasket over at ingen jødiske studenter vil stå fram med sine historier på NRK.

– De er redde, det er vanskelig å forklare en slik redsel. De frykter at noen kan skade eller drepe dem, sier hun.

Ukjent for NTNU-ledelsen

Organisasjonsdirektør ved NTNU, Trond Singsås, kjenner seg overhodet ikke igjen i beskrivelsen av antisemittisme ved universitetet. Han beklager sterkt at noen opplever studentlivet i Trondheim slik, men sier tilfellene er ukjent for universitetsledelsen.

– Vi har jevnlig undersøkelser av hvordan miljøet er for studentene, der vi blant annet spør om trakassering og utestenging. Vi har ikke fanget opp slike reaksjoner, så dette må være enkelthendelser, sier han.

Han poengterer at ISFIT-festivalen som nå pågår er opptatt av respekt og toleranse.

– Her er studenter fra hele verden, også israelske og palestinske studeter samlet for forbrødring og for å forstå hverandre og utvikle toleranse. Jeg mener det er et mer typisk tegn for studentlivet i Trondheim enn antisemittisme, sier Trond Singsås.