Hopp til innhold

- Nei til lønnsoppgjøret

Stein Aamdal og ledelsen i verkstedklubben ved Aker Kværner Verdal mener forslaget til lønnsoppgjør er så dårlig at de ikke vil anbefale sine medlemmer å stemme ja til forslaget.

Stein Aamdal
Foto: Scanpix

Det har i løpet av dagen blitt klart at det er stor uenighet blant LO-organiserte i Trøndelag om forslaget til lønnsoppgjør som ble presentert i dag tidlig er godt eller dårlig.

- Jeg klarer ikke å anbefale medlemmene å si ja til en løsning som er så usolidarisk, sa Aamdal. Han har ledet aksjonen innen LO for å hindre at AFP-ordningen blir svekket.

Stein Aamdal, klubbleder ved Aker Kværner Verdal

Stein Aamdal.

Foto: Gorm Kallestad, SCANPIX, Kallestad, Gorm

Aamdal sa seg fornøyd med totalrammen for AFP-ordningen, men ikke hvordan pengene fordeles. - Å gi så mange penger til de som kan stå i jobb til de er 67 eller 68 år, er meningsløst. Forslaget innebærer at man gir blaffen i dem som er født etter 1963, sa han.

AFP-kampen fortsetter

Stein Aamdal fastslo at diskusjonen om den framtidige pensjonsordningen ikke er slutt med det som nå foreligger. - Pensjonsforliket er så urettferdig at kampen om pensjonsforliket vil fortsette.

Hva flertallet av LOs medlemmer ved Aker Verdal mener, blir tidligst klart når verkstedklubben torsdag skal drøfte avtaleforslaget på et medlemsmøte. Men trolig vil det gå enda et par uker før avgjørelsen blir tatt.

Klubbleder Stein Aamdal opplyste at styrets endelige anbefaling til medlemmene vil bli gitt på et medlemsmøte før uravstemningen. Styret vil blant annet høre hva som kommer fram på LOs tariffkonferanser.

- Vi er skeptisk og heller i retning av å anbefale medlemmene å stemme nei, sa Aamdal.

Taper 9.000

En årsak til at Aamdal torsdag ikke tok et helt klart standpunkt, er at han tar forbehold om at han har forstått Riksmeklingsmannens forslag helt korrekt. - Uklarhetene gjelder det som er kalt sikringssystemet i ordningen. Hva betyr det? Er det en slags garantiordning, spurte Aamdal.

Samtidig la han fram en utregning for hva slags resultat AFP-forslaget vil gi for en bestemt Aker-arbeider, en 59 år gammel mann som har arbeidet 43 år i industrien. Ifølge regnestykket vil denne mannen fra han er 62 til han er 66 år tape cirka 9.000 kroner årlig sammenlignet med den nåværende ordning. Etter at han fyller 67 år, vil han tape cirka 13.000 kroner årlig, ble det opplyst.

Spår nei-kampanje

Tross skepsisen hos klubbstyret på Aker Verdal, er stemningen der langt fra så negativ som det Arne Byrkjeflot, leder for LO i Trondheim, torsdag morgen ga uttrykk for i sine kommentarer til mediene. Han kalte forslaget en usolidarisk katastrofe.

- Det er verre enn jeg i det hele tatt kunne tenke meg. Man har gitt 10.000 kroner til meg og mine middelaldrende kolleger, og så har man solgt den fremtidige generasjonen som ikke får en eneste krone. Jeg regner med at det blir en nei-kampanje, sa Byrkjeflot til NRK.

Norske Skog

En annen fagforeningsledere i Trøndelag, nestleder Stig Stene i Fellesforbundets avdeling ved Norske Skog på Skogn, går heller ikke så langt som Arne Byrkjeflot i sin kritikk av avtaleforslaget.

- AFP-ordningen er ikke fullt ut innfridd i forhold til kravet. Det er en videreføring bare til 2015, sier Stene til NTB. Men han vil ha noe mer tid og foreta en helhetsvurdering av forslaget før ha trekker en endelig konklusjon.