- Namsen tåler økt fiskepress

Naturforvaltningen vil begrense laksefisket i Namsen. Men Kunnskapssenteret for laks mener stammen er så sterk at den kan tåle økt fiske.

Laksefiske i Namsen
Foto: Stian Arnesen / NRK

- Slik det ser ut er gytebestandsmålet er oppfylt, selv om det kommer mer laks til vassdraget blir det ikke produsert mer fisk, sier Frode Staldvik, daglig leder ved Kunnskapssenteret for laks.

Han mener altså at laksestammen i Namsenvassdraget er så sterk at den tåler mer fiske enn i dag.

Sterk stamme

Likevel vil naturforvaltningen innføre restriksjoner i fisket etter laks i både Namsenvassdraget og de andre norske lakseelvene. Dette til tross for at fjorårets målinger viser at laksestammen er like sterk og livskraftig som før.

- Laksen er i sterk tilbakegang i hele sitt utbredelsesområde, men i Namsen har den holdt seg sterk og stabil, sier Staldvik.

Restriksjoner

Trolig blir det litt kortere sesong og begrensninger i hvor mye laks hver fisker får fange. Først og fremst fordi det fortsatt er omlag 15 prosent oppdrettslaks i elva, selv om også dette tallet er lavere enn de siste årene.

- De oppfatter det som et såpass høyt innslag at uttaket av villaks bør begrenses for å være helt trygg på at det er nok vill fisk til å konkurrere ut oppdrettslaksen på gytegrunnene, sier Frode Staldvik, daglig leder ved Kunnskapssenteret for laks.

 

 

Video fra Trøndelag

Black Friday var god gjødsel for kjøpelysten. Hyllene på post i butikk er fylt til randen. Dessuten kommer julegavene snart for fullt. Folk må hente - nå, er ropet fra butikkene.
Marihøna barnehage har trolig arrangert jul på låven for siste gang. Kampflystøy og konflikt om erstatning preger Ørland i adventstida.
Julestemning for store og små.