- Mye sunt vett i norske bygdefolk

Miljøvernministeren ønsker at Tydal og Røros kommuner skal forvalte verneinteressene i det nye landskapsvernområdet sør i Sylan.

Kveldssol over Sylmassivet
Foto: Linda Bjørgan / NRK

Fredag fikk områdene Skardsfjella og Hyllingsdalen mellom Tydal og Røros status som landskapsvernområde. Området som nå blir landskapsvernområde ligger sør i det populære utfartsområdet Sylan, og er 326 kvadratkilometer i utstrekning.

Lokal forvaltning

Miljøvernminister Erik Solheim (SV) ønsker at Tydal og Røros kommuner skal forvalte verneinteressene i området.

Erik Solheim

Erik Solheim.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

- Vi legger nå om vernepolitikken ved å forsøke og få til lokal forvaltning av vern i så mange tilfeller som mulig. Det må alltid skje på en slik måte at ikke hensikten til vernet blir ødelagt, men for øvrig er det mye sunt vett i norske bygdefolk. La de som er nær verneområdene forvalte dem og finne praktiske løsninger, sier Erik Solheim til NRK.

Friluftsliv og reindrift

I dag brukes området først og fremst til tur og friluftsaktiviteter. Men det drives også reindrift i området.

- Skardsfjella og Hyllingsdalen er et enestående naturområde, det er samiske kulturminner der, vassdragsnatur knyttet til Glommas kilder og fjellbjørkeskog. Dette er et område som turister og folk som driver med friluftsliv setter pris på, sier Solheim.

- Får dette konsekvenser for reindrifta i området?

- Ikke det jeg kan bedømme, sier miljøvernminister Erik Solheim.