- Mange foreldre er for sløve

Leder for politiets forebyggendegruppe i Trondheim, Jan Erik Haugdal, mener mange foreldre er for sløve. Han mener det ikke nytter å gi blaffen i hva barna gjør om kveldene.

Politioverbetjent Jan Erik Haugdal.

Mange foreldre er for sløve og må våkne opp.

Foto: NRK. / NRK

Også eksperter mener foreldre må bli flinkere til å snakke med andre foreldre om hvor lenge barna skal få være ute.

- Jeg er skuffet over mange foreldre. De er for sløve og må våkne opp. Det nytter ikke å sitte med rødvinsglasset og gi blaffen i hva ungene gjør ute på kveldstid, sier Haugdal til Adresseavisen.

Kristiansten festning

Politiet advarer mot å la ungdom feste på Festningen i Trondheim.

Foto: Hans H. Bjørstad

Politiet advarer mot å la ungdommer feste på Festningen i Trondheim, noe som har vært en festplass for ungdom i flere år. Politiet opplever ofte at ungdommer spør dem om å få skyss hjem.

- Flere ganger blir vi fortalt at foreldrene ikke bryr seg.

- Barn under 15 år bør være hjemme klokken 22

Mange foreldre synes det er vanskelig å vite hva som er passende innetid for ungdommene sine. Haugdal mener politilovens paragraf 13 gir gode retningslinjer.

- Det står at politiet kan bringe hjem barn som driver rundt på egen hånd på offentlig sted etter klokken 22. Det gjelder barn som antas å være under 15 år.

Han får støtte av ungdomskoordinator i Barne- og familietjenesten i Trondheim kommune, helsesøster Kirsti Aune. Hun mener ungdomsskoleelever har lite å gjøre på i byen sendt om kvelden.

- De blir utsatt for andre typer mennesker i Midtbyen fredag kveld etter 22 enn ellers i døgnet. Ungdomsskoleelever er ikke vant til å omgås berusede folk, sier Aune til avisen.

- Foreldre bør snakke sammen

Hun møter ofte ungdommer og foreldrene deres, og opplever at foreldrene synes det er vanskelig å sette grenser for når de skal komme hjem om kvelden. Ofte bruker ungdommene ”alle andre får lov” i argumentasjonen sin for å få større frihet.

- Vi anbefaler at foreldre snakker sammen og blir enige om noenlunde samme rammer for hva som er greit.

Aune advarer likevel mot å bli for streng og rigid i grensesettingen. For strenge regler kan føre til et vanskelig forhold.

- Klokkeslettet bør tilpasses det ungdommen skal gjøre, det er derfor viktig med åpenhet og dialog rundt hva ungdommen faktisk gjør når de er sammen.

Samlivsekspert Frode Thuen

Familiepsykolog Frode Thuen advarer foreldre mot å være alt for rigide.

Foto: NRK

Familiepsykolog og professor Frode Thuen sier til Adresseavisen at nøkkelen til å få autoritet som forelder er å vise at man bryr seg.

- Når barna blir større får man autoritet gjennom at de stoler på at man som forelder vil deres beste. Hvis barna opplever foreldrene som altfor rigide, mister man autoriteten.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.