- Kunnskapsløftet slår sprekker

Innsparinger i kommunen gjør at kunnskapsløftet ikke holder. Det mener utdanningsforbundet i Stjørdal.

Illustrasjonsbilde: Skolebarn

Illustrasjon.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Stjørdal kommune har rettet sparekniven mot skolene, og det skjæres inn til beinet.

Dette får store konsekvenser for undervisningstilbudet, sier utdanningsforbundet, som mener kunnskapsløftet slår sprekker.

- Ressursene er knappe og situasjonen begynner å nærme seg uforsvarlig, sier Tony Mathisen, som er hovedtillitsvalgt i utdanningsforbundet i Stjørdal.

Før kunnskapsløftet hadde skolene stramme retningslinjer for hva som var lov og ikke. For eksempel hvor mange lærere som var påkrevd i forhold til elevantall.

Men etter at den nye opplæringsloven kom, er ikke kravene like strenge lenger.

Flere må kutte

Det viser seg at 4 av 10 skoler på landsbasis må kutte i skolebudsjettet. Stjørdal kommune er blant kommunene som har kvessa sparekniven litt vel mye i følge Mathisen.

- Timetallet på barnetrinnet økes til høsten, men det skal vi utføre med færre lærere, sier Mathisen.

Og han mener skolene ikke klarer å opprettholde et godt nok tilbud.

- Har ikke noe valg

Leder i Oppvekstkomiteen, Håkon Alstadheim, sier at selv om skolene drives på grensa til det uforsvarlige har ikke kommunen mulighet til å gjøre noe med det.

- Vi har ikke noen løsning på å få flere lærere, for ressursene i kommunen som helhet er stramme, sier Alstadheim.