Hopp til innhold

- Jeg så ikke mange vakre damer

Det skrev den danske prins Christian Frederiks i dagboka si etter å ha vært på ball i Trondheim noen måneder før han ble norsk konge i 1814.

Avduking av Christian Frederik-monumentet

Avduking av Christian Frederik-monumentet. Monumentet var regjeringens gave til Stortinget i sammenheng med grunnlovsjubileet.

Foto: Ellen Sporstøl

Historiske Trøndelag

Prins Christian Frederik ble sendt til Norge som stattholder av den danske kongen i 1813 for å styrke det dansk-norske kongedommets stilling i Norge. Men ved Kiel-freden 14. januar 1814 ble Danmark tvunget til å avstå Norge til Sverige.

Christian Frederik valgte da å stille seg i spissen for en norsk uavhengighetsbevegelse og resultatet ble Riksforsamlingen på Eidsvoll som undertegnet en norsk grunnlov 17. mai. Den samme riksforsamlingen valgte enstemmig Christian Frederik til norsk konge.

Dette førte til en kort krig mot Sverige der svenskene var overlegen og den 10. oktober sa han fra seg den norske kronen og reiste tilbake til Danmark der han ble konge i perioden 1839-48.

Rundreise i Norge

Prins Christian Frederik

Prins Christian Frederik

Foto: NRK

Før Christian Frederik satte i gang prosessen som førte til Riksforsamling og grunnlov, reiste han rundt i Norge for å lodde stemningen. I Trondheim var han fra 5. til 9. februar, og i dagboka forteller han om hva han opplever i byen disse dagene.

Her er et utdrag fra dagboka:

5. februar

Fra Støren til Trondhjem. Naar man reiser gjennem denne dal, ser man navnkunnige steder, som f.eks. Lundemoen, hvor den fjeldpike bodde som Haakon Jarl ville forføre – noget som fremkaldte opprør blant bønderne, og som kostet denne høvding for Odins tilhængere livet.

Man ser Rimul-gaardene, hvor han blev dræpt av en sine træller, efterat han hadde søkt et tilflugtssted hos sin elskerinde Thora.

Mit indtog i Trondhjem fant sted til hest kl. ½ 3. Ved byporten bød kommandanten, grev Schmettau, mig byens nøkler og sa at de tilhørte mig likesom alle nordmænds hjerter.

På torvet stod militæret og borgerne oppstillet i rekker. Jeg talte til tropperne og borgerne, og efterat jeg var kommet ind i stftsamtmandens hus, og de tilstedeværende rangspersoner var samlet, holdt jeg en tale, hvori jeg talte fra hjertet.

Denne tale gjorde god virkning. Derefter var det mottagelse – kjedelig som vanlig. Ved middagen som fulgte, var der mange gjester. Min og Norges skaal blev drukket, efterat det var sunget sanger med samme innhold av presten Schultz og sorenskriver Nansen. De patriotiske skaaler blev drukket med begeistring.

6. februar

Avtrykk av Christian Frederiks kongesegl, brukt på kunngjøringen om kongevalget 19. mai 1814

Avtrykk av Christian Frederiks kongesegl, brukt på kunngjøringen om kongevalget 19. mai 1814

Foto: Riksarkivet, Statsrådssekretariatet

Min første gang var til kirken, hvor biskop Bugge holdt en meget velskrevet tale om det haab som religionen gir i farlige tider som disse.

Efter gudstjenesten mønstret jeg tropperne. De manglet kapper, og officererne må ogsaa ha slike for at kunne arbeide sammen med soldaterne uten at risikere at bli skudt mere end de andre.

Arsenalet fandt jeg i god stand. Den bygning hvori nu arsenalet er, kaldes Kongsgaarden og har været Nidaros' gamle kongebolig. Man ser det rum hvor den navnkundige Einar Tambarskjelve blev dræpt. Militærbakeriet er i god stand.

Om kvelden blev jeg forestillet for damerne paa et stort bal hos grev Trampe. Jeg saa ikke mange vakre damer.

7. februar

Hele formiddagen har jeg brukt til at se alle byens bygninger og institusjoner for de fattige og for den offentlige undervisning. Det Angellske legat er en sand velgjerning for denne by. Uten dette vilde det se ille ut.

Sindsykeasylet er under al kritik. Tugthuset bør absolut ordnes paa en aden maate. Hospitalet er meget godt ordnet.

Domkirken, som er så navnkundig for sin høie alder, har naturligvis vakt min høieste interesse. Jeg saa den i den reneste gotiske bygningsstil opførte høikor, hvor alteret er reist. Den interesse hvormed man ser kirken, blir naturligvis minsket ved den daarlige maate hvorpaa der sørges for den.

Om eftermiddagen gjestet jeg det kongelige videnskapsselskap. Dette selskaps velgaaende ligger mig meget paa hjerte. Om kvelden spiste vi hos biskoppen, og jeg spilte et parti l'hombre. Ved bordet blev der sunget en sang som biskoppen hadde skrevet, og hvori der tydeligt var gjort hentydninger til den krone som ventet meg.

8. februar

Jeg har været på Munkholmen. Festningen er sat i god stand. Det rum hvor Griffenfeldt bodde i 19 aar av sit liv, er skrækkelig. Jeg har sørget for at man forsøker å skrive av alt det som er skrevet med hans haand i vinduskarmen.

Jeg har set Kristianstens fæstning, som ligger saa daarlig som den bare kan. Militærskolen likte jeg; likesaa artilleriets vintertransportsaker.

9 februar

Jeg har set alle det kongelige selskaps samlinger, og jeg har været på avskedsbesøk hos general krogh. Jeg talte noen ord ved en kur hvor der frammøtte mange mennesker, og tilsidst drog jeg kl. 6 om aftenen til Røros.