- Ikke noe forskningsløft

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) får 3,2 milliarder kroner i statsbudsjettet, men universitetet mener dette er for lite.

Hovedbygget til NTNU på Gløshaugen
Foto: Tor Beisvåg

– Det er synd for kunnskapsnasjonen Norge at regjeringen ikke benytter sjansen til et skikkelig løft for forskning og høyere utdanning, sier prorektor Kari Melby ved NTNU til NRK.

Hun viser til at NTNU får en nominell økning på 2,7 %. Ettersom pris- og lønnsveksten er på 3,2, er det en reell nedgang i budsjettet.

- Mister de beste hodene

Kari Melby

Prorektor Kari Melby

Foto: NRK

– Det er positivt at forskningsfondet styrkes med 5 millairder kroner. Avkastningen fra forskningsfondet går likevel ned og årets budsjett gjør det vanskeligere for oss å hevde oss i den internasjonale konkurransen om de beste hodene, sier prorektor Kari Melby.

Bedre på klima

– Vi er glade for at Regjeringen viderefører klimaforliket med 300 millioner kroner til klimateknologiforskning, karbonfangst og lagring, sier klimadirektør Nils Røkke i SINTEF.

Det er likevel langt fra det klimaløftet som NTNU og SINTEF foreslo i sitt innspill til politikerne før valget, på 10 mrd kroner pr år – og som også innebærer en plan for næringsutvikling og nye arbeidsplasser tilknyttet bærekraftig energi .

Flere studenter

29 millioner kroner foreslåes brukt til å etablere nye studieplasser ved NTNU.

– Bevilgningen innebærer at vi får fullfinansiert de 300 nye studieplassene vi fikk i revidert statsbudsjett. I tillegg kan vi opprette 300 nye studieplasser neste år. Bevilgningen gjør det lettere for oss å planlegge for den økningen i studenttallet vi vet kommer i årene framover. Det er også bra at det skal bygges 1000 nye studentboliger i 2010, sier prorektor Kari Melby.

- Et slag mot Norges fremtid

– Videreføringen av hvileskjæret innen forskningen er et slag mot Norges fremtid, sier stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland (H). Regjeringen kaster ikke bare bort sin historiske muligheter til å investere i kunnskap og forskning, de velger også bort satsingen på innovasjon og nyskaping som bidrar til vår fremtidig velferd.

– Det er alvorlig for vår region at NTNUs basisbevilgning for 2010 reduseres. For Trondheim og Trøndelag, som er så avhengige av det som skjer på NTNU, HIST og SINTEF er dette svært alvorlig, sier Hofstad Helleland.