- Hovedbase på Ørlandet

Sjefen for Ørland Hovedflystasjon, Tom Guttormsen mener flystasjonen må bli Norges hovedbase for kampfly.

F-16
Foto: F-16 tek av

Guttormsen mener Ørlandet også bør være hovedbasen dersom politikerne velger en delt løsning mellom Bodø og Ørland.

- Hovedbudskapet mitt er at om vi skal ha en base for alle kampflyene Norge, så må den ligge på Ørlandet, sier Guttormsen.

Mange argument

Guttormsen mener det er mange argument som taler for Ørland Hovedflystasjon. Blant de viktigste er relevante øvingsmuligheter i umiddelbar nærhet, lite konflikt med sivil lufttrafikk, muligheten til å håndtere støyplagene best mulig.

Delt løsning

En enstemmig Forsvarskommite har uttalt at det er ønskelig med én kampflybase i Norge, men samtidig er det også mange som mener at kampfly må være til stede i nordområdene.

- Det er mest sannsynlig med delt løsning, men da bør kanskje Ørlandet bli hovedbase og den andre noe mindre, sier Guttormsen

Camp Ørland
Foto: Erik Andreas Drabløs