- Helt forferdelig

Jaktlaget til den drepte elgjegeren er forferdet over at en bjørn tok jaktkompisen deres.

Bjørnen skutt i oktober (arkiv)
Foto: Paul Norbakk / NRK

Jegere har i dag felt en hannbjørn på 200 kg som de mener er bjørnen som drepte elgjegeren i 60-åra.

 Folk er redde

- Det er helt forferdelig det som har skjedd. Dette drapet

Paul Normann forran trappa hvor kompisen ble drept

Paul Nordbakk foran trappa hvor jaktkameraten ble drept.

Foto: Kjartan Trana / NRK

preger lokalsamfunnet på flere måter. Folk jeg har snakket med har fortalt at de er redde for å gå ut om natta etter dette, sier Paul Nordbakk fra jaktlaget.

Nordbakk peker på at det som skjedde Valsjöbyn ikke går stemmer med det ekspertene sier om oppførselen til bjørn. De sier at bjørn stort sett bare er farlig når man overrasker binner med unger. Ellers trekker bjørnen seg unna folk.

- Bjørnen hadde helt tom mage. Dette tyder på at det er for lite mat til bjørnen i området og at det er for mange bjørner. Myndighetene må nå åpne opp for at det kan tas mer bjørn, sier Nordbakk.

Uvanlig oppførsel

Det er blitt skrevet mye i mediene om hva som skjedde da bjørnen angrep elgjegeren i 60-åra. Jaktlaget har en egen teori om hva som skjedde.

- Vi tror bjørnen har gått til angrep på hunden. Dette har fått mannen til å gå ut å sjekke hvorpå han har blitt angrepet av bjørnen, sier Nordbakk.