- Helseministeren må gripe inn

Lederen i Stortingets helse- og sosialkomité mener helseministeren må gripe inn for å hindre at prøverørslaben ved St. Olavs Hospital legges ned.

Før helga fortalte NRK om at tilbudet for barneløse ved sykehuset i Trondheim står i fare.

Sykehuset går med flere hundre millioner kroner i underskudd.

Det er bare akutt og livsnødvendig hjelp som er fredet i jakten på sparetiltak.

Et av forslagene styret i Helse Midt-Norge skal ta stilling til om kort tid, er en nedleggelse av den såkalte fertilitetsklinikken ved sykehuset.

Ved klinikken får barnløse hjelp til prøverørsbefruktning.

 

Stortingsrepresentant Harald Nesvik (Frp)
Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

- Store konsekvenser

- Dette er en høyspesialisert avdeling. En nedleggelse får store konsekvenser for mange barnløse. Avdelingen har ikke bare komptanse innen Helse Midt-Norge, men faktisk i nasjonal sammenheng, sier leder i stortingets helse- og sosialkomité, Harald Nesvik. 

Å legge ned prøverørslaben vil skape sterke reaksjoner blant forskere i både inn - og utland. I tillegg vil det vekke harme blant barnløse som da må ut på det private markedet og kanskje betale over 100 000 kroner for å få hjelp.

Det er uaksetabelt, sier Nesvik.  

- Det vil være veldig betenkelig. Derfor tror jeg heller ikke at det blir det endelige resultatet.

- Hva hvis nedleggingsvedtaket kommer?  

- Da forventer jeg at statsråden sørger for at det blir gjort noe.

Tror forslaget stanses

Nesvik tror altså forslaget blir stanset før det når statsrådens bord.

For dette har han sett før, dramtiske forslag som får stor oppmerksomhet, brukes for å vise hvor ille situasjonen er.  

Han vil likevel ikke kritisere sykehusledelsen ved St. Olavs Hospital.

- Jeg tror nok de legger fram dette som en mulig løsning. Jeg synes dette er redelig. Men nå må helseforetaket, statsråden og Stortinget gjøre jobbene sine, ikke minst knyttet til økonomi.