Hopp til innhold

- Har fått viktig influensaerfaring

Et halvår med influensaberedskap har kostet. Men erfaringene gjør helsevesenet bedre i stand til å møte en større pandemi eller katastrofe, sier beredskapslederen ved St. Olavs Hospital.

St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital i Trondheim.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

- Vi driver jo med øvelser og har mindre hendelser, men en så stor virkelig hendelse som har pågått over så lang tid er det nesten umulig å øve på. Så de erfaringene vi har gjort dette halvåret har vært veldig nyttige selv om det viser seg at det har kostet mye, sier Håkon Gammelsæter, som er ansvarlig for beredskapen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Kostbare tiltak

I kroner og øre er det ingen som har oversikt over hva tiltakene mot svineinfluensa har kostet, men regningen blir høy. Beredskapsplaner, overtid, vaksine, informasjonskampanjer, sykefravær og innkjøp av nytt utstyr legger samfunnskostnaden i milliardklassen.

Bare innkjøp av nesten 400 nye pustemaskiner og pumpeutstyr til sprøyter og dialyse koster 75 millioner kroner.

Men det vi får igjen er altså et bedre rustet helsevesen hvis eller når den virkelig store pandemien eller katastrofen skulle komme.

- Det viktigste er at organisasjonen vår har planlagt for et ekstremt scenario og vi har vært i en beredskapssituasjon i over et halvt år. Vi har opplevd at vi har vært i stand til å planlegge og gjennomføre denne type store operasjoner selv om det heldigvis ikke har vært i nærheten av de mest ekstreme scenariene som myndighetene ville vi skulle planlegge for, sier Gammelsæter.

Kartla pensjonister

På St. Olavs Hospital har de til vanlig om lag ti senger på hovedintensiven. Planene for en pandemi i full skala ville økt dette med seks ganger for alvorlig og kritisk syke pasienter. Sykehuset har i tillegg gjort klar planer for ytterligere 140 sengeplasser for influensapasienter med ikke fullt så alvorlige symptomer.

Plass og utstyr er ikke det største problemet. Å skaffe nok og kvalifisert personell er den største jobben. Egne ansatte er kartlagt, men det var ikke nok:

- I tillegg har vi kartlagt egne pensjonister, vi har også jobbet mot utdanningsinstitusjonene. Vi er så heldige at vi har både det medisinske fakultetet og høyskolesystemet som til enhver tid har mange studenter hos oss, sier Håkon Gammelsæter.

Vet ikke om tredje bølge kommer

Med lang kriseberedskap og to influensabølger så langt er det fortsatt spørsmål som er ubesvart, kommer det en smittebølge nummer tre?

- Fagfolk både hos oss samt nasjonalt og internasjonalt har sett tilbake på lignende influensapandemier, eksempelvis Spanskesyken i 1918. Den gangen så man en betydelig bølge nummer tre. Det man lurer på er om den kommer, om den blir borte eller avdempet fordi vi har iverksatt en rekke tiltak. Ikke minst har vi vaksinert vel halvparten av befolkningen, det vil forhåpentligvis ha en veldig klar effekt, sier Håkon Gammelsæter, ansvarlig for beredskapen ved St. Olavs Hospital.