- Farlig nært brudd i jordbruksforhandlingene

Bondelagslederen i Sør-Trøndelag, Lars Morten Rosmo, varsler at det kan bli brudd etter at staten i dag kom med et forslag som var 1, 1 milliarder mindre enn bøndenes krav.

Kyr på beite

Staten tilbyr bøndene en jordbruksavtale med en økonomisk ramme på 750 millioner kroner. Det er 1,1 milliard kroner mindre enn det bøndene krever.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

- Nå er det tøft, og det er farlig nært brudd. Vi se hvordan resten av landet vurdere dette, så skal vi avgjøre om vi går inn i forhandlinger, sier Rosmo

Staten tilbyr bøndene en jordbruksavtale med en økonomisk ramme på 750 millioner kroner. Det er 1,1 milliard kroner mindre enn det bøndene krever. Tilbudet prioriterer distriktsjordbruket, melk, storfe og kjøtt.

- De svarer ikke på utfordringene det trøndersk landbruket har. Vi ønsker å redusere gapet mellom jordbruket og det øvrig samfunnet. Med dette tilbudet øker gapet, sier Rosmo.

Ifølge staten gir rammen grunnlag for en inntektsvekst på 3,4 prosent i 2011, noe som er om lag det samme som andre grupper får i årets lønnsoppgjør. Staten viser til at jordbruket har hatt en klart større inntektsvekst de siste årene enn det som ble lagt til grunn i fjor.

- Sammenlignet med jordbrukets krav på 1.865 mill. kroner er dette skuffende. Det er grunn til å stille spørsmål om hva regjeringspartiene egentlig vil med det norske jordbruket. Ønsker en å utvikle et jordbruk som skal bidra til økt matproduksjon til en økende norsk befolkning og basert på de ressurser som det norske jordbruket rår over, så er dette helt feil medisin, sier Ole-Anton Teigen, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag i ei pressemelding.

Planlegger aksjoner

Staten foreslår å øke bevilgningene over statsbudsjettet med 330 millioner kroner i 2011 og målprisen med 280 millioner kroner fra 1. juli. Målprisen er den prisen bonden får for sine produkter.

- Vi er veldig skuffet og sint. Nå planlegges det aksjoner i regi av bøndene selv, så får vi se hva som skjer.

Også bondelagslederen i Nord-Trøndelag Trine Hasvang Vaag varsler aksjoner etter statens tilbud.

- Nå vil det skje en del ting rund i fylket vår, sier Vaag.

- Skjønner ikke alvoret

Statens forhandlingsleder, ekspedisjonssjef Leif Forsell, sier at prisendringene for forbrukerne vil bli på under 0,5 prosent.

Statens tilbud først og fremst godt balansert, og det inneholder veldig klare prioriteringer, sier han.

Men Rosmo mener staten har misforstått.

- De kan umulig ha skjønt den alvorlig situasjonen det norsk landbruk er inne i. Når en av tre bønder sier at de slutter om ikke oppgjøret i år blir bedre enn de forrige årene. Og halvparten av de øvrige bøndene vil vurder nedtrapping de kommende årene, så trenger man egentlig ikke å si noe mer.

Vaag er enig med Rosmo og frykter det verste.

- Da fortsetter nedlegginga av landbruket. Det er ikke noe som skjer over natta, men den negative trenden vil fortsette, sier Rosm

- Krise i Trøndelag

Det blir en tøff kamp, og det har vært en tøff kamp innad i regjeringen også. Men vi kan ikke gi oss med dette.

- Våre medlemmer trenger mer enn dette tilbudet, sier Vaage.

Blir tilbudet gjeldende blir det vanskelig i Trøndelag. mener bondelagslederne.

- Det vil bli katastrofe i Trøndelag. Landbruket i disse to fylkene skaper 24.000 arbeidsplasser, og hvis vi skal avvikle arbeidsplasser i stor stil så vil det bli en kjempeutfordring for Trøndelag som samfunn. Vi vil få en utfordring som vi ikke har sett siden krigen, sier Rosmo.

Leder for Sør-Trøndelag bondelag Lars Morten Rosmo

- Vi er veldig skuffet og sint. Nå planlegges det aksjoner i regi av bøndene selv, så får vi se hva som skjer, sier bondelagslederen i Sør-Trøndelag, Lars Morten Rosmo

Foto: Morten Karlsen / NRK