NRK Meny
Normal

- En utrolig urolig tid

Ambulansearbeidere i Midt-Norge har vært nødt til å søke samme stilling på nytt to-tre ganger på to-tre år.

Ambulanse
Foto: Odd Rune Kyllingstad / NRK

- Vi har de siste årene snakket mer om anbud og arbeidgivere enn om fag og pasienter. Det sier tillitsvalgt for ambulansearbeiderne i Namsos trafikkselskap, Frank Grydeland.

Uryddighetene rundt anbudsprosessene i Helse Midt-Norge har skapt utrolig mye uro og det har vært frustrerende for ambulansearbeiderne å ikke vite om de har jobb og hvem som vil være arbeidsgiveren deres rundt neste sving, sier Grydeland.

- Bør driftes av helseforetakene

Da Helse Midt-Norge varslet at de ville sette ambulansekjøringen i Trøndelag og Møre og Romsdal ut på anbud ba ambulansearbeidere styret i helseforetaket om å ta over tjenesten selv.

- Dette er en komplisert tjeneste å sette ut på anbud og Helse Midt-Norge har bevist at dette ikke egner seg for konkurranseutsetting, sier 1. nestleder i fagorganisasjonen Delta, Erik Kollerud.

Han sier Midt-Norge har mange dyktige ambulansearbeidere, som kunne jobbet med mye annet, men som trives i et yrke med mening. Kollerud mener det er uverdig at helsepersonellet de siste årene har levd i konstant usikkerhet rundt framtidsutsiktene i yrket samt rammebetingelser som lønn, arbeidsutstyr, bekledning, oppholdsrom og overordnede.

Ny anbudsrunde

I begynnelsen av juni avsluttet Helse Midt-Norge en ny anbudsrunde for deler av ambulansedriften i regionen. Namsos trafikkselskap tapte anbudet om kjøring i deler av Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal og kjøringen blir overtatt av Falck. Ambulansearbeiderne som tidligere har jobbet for Namsos trafikkselskap må søke om å få fortsette i samme jobb nok en gang, men for et annet selskap.

- Dette skaper jo uro blant de ansatte. Det kommer inn nye eiere med nye visjoner og nye mål som man skal forholde seg til. I tillegg kommer stadige innsparinger, sier tillitsvalgt for ambulansearbeiderne i Namsos trafikkselskap, Frank Grydeland.

I 2013 er det klart for en ny anbudsrunde og det tar noe tid før omleggingen er ferdig. Dermed blir det få år med ro før det er klart for en ny runde, sier Grydeland.

- Tydliggjør styrets ansvar

Styreleder i Helse Midt-Norge, Kolbjørn Almlid, mener Riksrevisjonens kritikk av helseforetakets håndtering av ambulansesaken ikke inneholder mye nytt. Erik Kollerud i Delta er ikke enig i det.

- Riksrevisjonen tydeliggjør styrets og Helsedepartementets rolle i denne saken, sier Kollerud.

Han mener Kvalø-rapporten la større vekt på administrasjonens ansvar og mangler ved den juridiske kompetansen og frikjente styret. Denne granskningen av saken var bestilt av styret ved Helse Midt-Norge.