Hopp til innhold

- En dyp tragedie

Justisminister Knut Storberget kom i dag med en offentlig unnskyldning til Fritz Moen og beklaget at han ikke var i livet og kunne høre den.

Fritz Moen.
Foto: Heiko Junge / Scanpix

Unnskyldningen kom på en pressekonferanse klokka 12 i dag.

Justisministeren sa også at justismordet mot Moen skal granskes og at granskningskommisjonen skal ledes av professor Henry John Mæland.

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag. Mæland er fra Bergen.

Med seg i utvalget får han lagdommer Inger Marie Dons Jensen fra Hamar og Ingrid Lycke Ellingsen fra Drammen.

Ber om tiltak 

Henry John Mæland
Foto: Tor Richardsen / Scanpix

Utvalget skal granske de opprinnelige straffesakene mot Moen og gjenopptagelsesprosessen.

Målet er å finne ut hvorfor justismordet skjedde og komme med tiltak for at lignende ikke skal skje igjen. Utvalget skal være ferdige med sitt arbeid 31. mai 2007.

Fritz Moen ble dømt for drap på studentene Sigrid Heggheim og Torunn Finstad i Trondheim på 70-tallet, men er senere frikjent. Moen som var tyskerunge, døv og funksjonshemmet døde i fjor. Han sonet 18 år og fem måneder i fengsel for drapene.

- Usigelig trist

- Sakene var en dyp tragedie for Moen og maner til ydmykhet og ettertanke hos oss alle. Det er usigelig trist at han ikke fikk oppleve den siste frifinnelsen og den støtten som samfunnet nå viser han, sa justisministeren på pressekonferansen.

Storberget ga uttrykk for at han ønsket Fritz Moen kunne vært til stede for å motta den offentlig unnskyldningen som han deretter presenterte.

- Det ligger til meg som justisminister, på vegne av det norske rettssamfunnet, å framføre en unnskyldning overfor Fritz Moen og dem som stod han nær for den uretten både han og mange opplevde.

Intet punktum

Storberget la vekt på at unnskyldningen og dagens pressekonferanse på ingen måte var noen avslutning på justismordet. Han sa at det nå er tid for ydmykhet, selvransakelse og å trekke lærdom av det som har skjedd.

I tillegg til granskningen ønsker Storberget mer forskning på straffesystemet. Han vil sette ned en flerfaglig forskningsgruppe til å se blant annet på om det finnes særtrekk ved tiltalte med uriktige domfellelser.

Økt bruk av DNA 

Justisministeren la på dagens pressekonferanse også vekt på et nytt lovforslag om utvidet bruk av DNA i straffesaker. Han viste til at Regjeringen vil styrke gjenopptakelseskommisjonen ytterligere slik at uriktige domfellelser lettere kan avdekkes.

- Jeg oppfatter denne saken og gjennomgangen av den, jeg har lest store deler av den, Moen-saken, som en brutal sak. Det er vanskelig i ettertid for enhver av oss å kunne fatte virkningene av en slik prosess for et menneske og kanskje særlig i Fritz Moens sitt tilfelle, avsluttet Storberget.