- Eksamensrot ved NTNU

Studenter ved psykologi grunnfag ved NTNU føler seg useriøst behandlet etter det de kaller rot ved gjennomføringen av flere eksamener.

NTNU Dragvoll
Foto: Linda Bjørgan

På eksamen i personlighetspsykologi fikk noen studenter eksamensoppgaver med 91 spørsmål, mens andre måtte svare på 95 spørsmål.

Siden pensum og undervisning i stor grad er på engelsk, og studentene ikke har lært fagutrykkene på norsk, ble studentene også lovet oppgaver på engelsk. Slik ble det ikke.

- Vi fikk beskjed om dette kanskje fem minutter på forhånd. Alt pensumet vårt er på engelsk, mye av undervisningen er på engelsk. Dessuten er det kanskje en del uttrykk du pugger på engelsk og ikke norsk, og da gikk det ut over nervene til folk, sier Marie Feiring, en av studentene på psykologi grunnfag som er frustert over forholdene.

Klaget

Nå er saken sendt til ei klagenemnd som skal avgjøre om studentene skal få ta eksamen på nytt.

- For de som skal videre inn på profesjonsstudiet for å bli psykologer har eksamen dette året alt å si. Når det går så dårlig må enkelte kanskje bruke et ekstra år på å ta opp igjen eksamen, sier Feiring.

Beklager

Leder ved Psykologisk institutt Hroar Klempe sier at problemene skyldes misforståelser i systemet.

- Jeg beklager i høyeste grad rot. Dette skal vi få orden på og dette skal ikke skje igjen, sier Klempe.

Han tror ikke at en strykprosent på nesten 30 blant de 535 studentene har noen sammenheng med gjennomføringen av eksamen. Han sier at det er klagenemnda som kan arrangere en ny eksamen, selv om han tviler på at det blir aktuelt.

- Jeg tror ikke det, men det er en mulighet, sier Hroar Klempe, leder ved Psykologisk institutt.